U narednom periodu bit će potrebe za novim radnicima u RMU Banovići

U Rudniku mrkog uglja Banovići zaposleno je nešto više od 2.800 radnika. Na osnovu kolektivnog ugovora plate u ovoj godini povećane su za osam posto. Ono što najavljuju iz preduzeća je potreba za novim kadrom u proizvodnom procesu, jer će stotinjak radnika biti penzionisano u 2020-toj.

”Mi imamo potrebe za prijem radnika koji su neophodni u samom procesu proizvodnje, koje smo i zatekli, ima manjka, prvenstveno mislim na bravare i varioce i fizičke radnike”, navodi Fadil Kudumović, v.d. direktora RMU ”Banovići” d.d. Banovići.

Za njihovo zapošljavanje Uprava Rudnika će tražiti saglasnost nadležnog resornog ministarstva. U naredne dvije godine također očekuju da će veći broj radnika u penziju.

”U tom periodu nekih 200 do 300 ljudi će otići u penziju”, ističe Kudumović.

Uglavnom se radi o penzionisanju radnika iz proizvodnog procesa, ali i iz Uprave. U pravnoj službi, kako ističe izvršna direktorica za pravna i kadrovska pitanja ima dovoljan broj radnika za sada, koji mogu zastupati Rudnik pred sudovima i nema najava za penzionisanje, kao u drugim službama. No, radit će na tome da se ojača ovaj sektor.

”Ipak bi pojačala pravnu službu, kao i kadrovsku, manji angažman advokatima, jer ako imamo ljude koji imaju pravosudne ispite i kvalifikovani su da idu na sud, zastupaju društvo, da rade u najboljem interesu društva, nemamo potrebe da izdvajamo novac za advokate”, rekla je Jasmina Husić Mujić, v.d. izvršna direktorica za pravna i kadrovska pitanja RMU ”Banovići” d.d. Banovići.

Pravnici Rudnika vode redovne postupke pred sudovima i zastupaju preduzeće. Ono na što će se obratiti pažnja u budućnosti, kako ističe Husić Mujić je i analiza učinkovitosti radnika, te stimulisanje na osnovu rada.

(RTV SLON)