Izrada projektnog zadatka i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije za autocestu Tuzla – Brčko

Sa ciljem saobraćajnog povezivanja Tuzlanskog kantona sa sjeverom Bosne i Hercegovine i dalje sa Europskom Unijom modernom saobraćajnicom, odnosno autocestom Tuzla – Brčko kao dijelom buduće autoceste na cestovnom koridoru Sarajevo – Beograd, predstavnici ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK su 18.11.2020. godine u Sarajevu održali radno – konsultativni sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća „Autoceste Federacije BiH”.

Sastanak je organizovan na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK sa ciljem da se dinamiziraju aktivnosti koje su definisane na prvom sastanku održanom na poziv Vlade Tuzlanskog kantona (19.10.2020. godine), a vezane su za izradu projektnog zadatka i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije za autocestu Tuzla – Brčko.

U narednom periodu očekuje se intenziviranje aktivnosti stručnih timova, odnosno predstavnika JP „Autoceste Federacije BiH”, ministarstva i lokalnih zajednica sa ciljem raspisivanja tendera za izradu neophodne projektne dokumentacije kao preduvjeta za izgradnju autoceste Tuzla – Brčko.

(RTV Slon)