Zvizdić u posjeti RMU Banovići, razgovarano o pravcima razvoja

O razvoju Rudnika mrkog uglja Banovići, te perspektivama ovog sektora u našoj zemlji, danas su razgovarali direktor Rudnika i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma državnog Parlamenta Denis Zvizdić koji je posjetio ovo dioničko društvo. Zadovoljan je radom Uprave koja je ostvarila zavidne rezultate uprkos pandemiji korona virusa.

”Raduje me da je rukovodstvo Rudnika već sada sa ostvarenim rezultatima pokazalo volju, namjeru, htjenje, dobru viziju da očuva dostignuti nivo razvoja same kompanije, ali da ima vrlo utemeljene, realne ideje o povećanju proizvodnje, naravno novom zapošljavanju što je izuzetno važno za općinu Banovići”, kaže Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

Fadil Kudumović, v.d. direktora RMU Banovići navodi da su razgovarali o stanju u rudniku, procesu proizvodnje.

”Rudnik Banovići trenutno ispunjava sve svoje obaveze prema svim dobavljačima, prema državi. Jedini smo rudnik koji uplaćuje koncesije”, kaže Kudumović.

Zvizdić ističe da je adekvatno planiranje i strateško rukovođenje značajno za Rudnik, samu općinu, ali i očuvanje ukupnog energetskog sistema Federacije BiH. Država također treba stvoriti dobar ambijent za razvoj preduzeća i učestvovati u privlačenju stranih investicija.

”Jedan od takvih, zadnjih velikih energetskih projekata je Termoblok 7 u Tuzli, ali generalno država je kada sam bio predsjedavajući Vijeća ministara uradila energetsku strategiju kada smo odredili pravce razvoja energetskog sistema BiH”, rekao je Zvizdić.

Bez razvoja Rudnika, nema ni razvoja Banovića, kao ni zapošljavanja, rečeno je nakon posjete Rudniku, a prilikom obilaska grada.

”Danas je Rudnik Banovići sigurno jedna pozitivna priča, u prvih šest mjeseci je ostvario pozitivan rezultat. I pored krize koja je uzrokovana pandemijom korona virusa mi danas u Rudniku razmišljamo o budućnosti, raspisan je konkurs za prijem 120 radnika u Rudniku, siguran sam da u narednom periodu Rudnik, a i Banovići koji su vezani pupčanom vrpcom za Rudnik Banovići praviti još bolje rezultate, a sve u interesu građana općine Banovići”, naveo je Bego Gutić.

Proizvodnja električne energije može biti jedna od strateških grana razvoja BiH, što je bitno i za domaće proizvođače uglja, poručio je Zvizdić. Uprkos pandemiji korona virusa, Rudnik mrkog uglja Banovići će skoro u potpunosti ispoštovati plan proizvodnje uglja od milion i 700 hiljada tona u ovoj godini.

(RTV Slon)