Zvizdić traži odgovor od Pravobranilaštva BiH o izgradnji hidrocentrala na Drini

Dopredsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić uputio je poslaničko pitanje Pravobranilaštvu BiH u vezi sa potpisanom izjavom Republike Srpske  Srbije o realizaciji projekta izgradnje tri hidrocentrale u gornjem slivu Drine – Buk Bijela, Foča i Paunci. 

Zvizdić traži izjašnjenje od Pravobranilaštva šta će poduzeti da zaštite interese BiH. 

“Da li je navedeni dokument pravno ništavan, imajući u vidu odredbe Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, koja je osnov za regulisanje međunarodnih odnosa i prema kojoj ‘samo države imaju sposobnost da sklapaju međunarodne ugovore’ (odredbe Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH)”, stoji u pitanju. 

Zvizdić je svoj dopis objavio na Twitteru gdje je kazao da čeka odgovornost i pravne mjere u cilju zaštite interesa BiH.

Dalje Zvizdić podsjeća na član 13. Zakona o Pravobranilaštvu BiH.

“Pravobranilaštvo BiH vrši poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja BiH pred sudovima i drugim organima u BiH i inostranstvu, vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa BiH, njenih institucija i drugih organizacija BiH koje se finansiraju iz budžeta institucija BiH te zastupa BiH, njene institucije i druge organizacije pred međunarodnim sudovima, sudovima drugih država i međunarodnim arbitražama”.

Stručnjak za pitanja državne imovine Muharem Cero upozorio je da Državno pravobranilaštvo mora reagirati bez obzira što ne postoji pravna mogućnost realiziranja ovog projekta. Još uvijek je na snazi Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom u BiH iz 2005. godine kojeg su usvojili i entitetski parlamenti, te zbog toga sporazum koji su Srbija i RS potpisali, o izgradnji tri hidroelektrane na Drini, nije pravno validan.

(Izvor: Nap)