Vlada TK: Više od 200 hiljada KM za podršku mladima

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila isplatu 206.674,80 KM za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja.

Od navedenog ukupnog iznosa, za subvenciju kamata na stambene kredite za 75 mladih osoba, koliko ih je ostvarilo pravo na ovu vrstu pomoći, Vlada će uplatiti 157.462,71 KM.

Za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama bit će uplaćeno ukupno 37.226,09 KM, čime će podršku dobiti mlada 83 bračna para, ili 91 dijete. Pravo na finansiranje ili sufinansiranje projekata omladinskih udruženja ostvarila su 4 udruženja, a za podršku realizaciji njihovih aktivnosti Kantonalna vlada će uplatiti 11.986,00 KM.

(NEZAVISNI)