Vlada TK: Skoro 300.000 KM za projekte podrške mladima

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“. Za realizaciju ovog programa Vlada je ove godine planirala ukupno 295.000,00 KM, od čega je 250.000,00 KM namijenjeno za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.

Za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koji će imati za ciljunapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, te rad kantonalnog vijeća mladih u smislu plaćanja prikladnog prostora za mlade,rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje i plaćanje troškovanjegovog održavanja, a što je propisano Zakonom o mladima Federacije BiH je predviđeno 35.000,00 KM, dok je 10.000,00 KM planirano za pripremu TV emisija omladima, izradu brošura i drugih informativnih letaka za mlade, edukaciju vijeća mladih iomladinskih organizacija u svrhu jačanja njihovih kapaciteta, provođenje aktivnosti mladih, teza promociju projekata kojima se unapređuje položaj mladih na području Tuzlanskogkantona. U odnosu na prethodne godine, ove godine novina je program subvencioniranja troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, a po prvi puta su predviđena i sredstva za rad Vijeća mladih Tuzlanskog kantona.

(Odjeljenje za informisanje TK)