Vlada FBiH potvrdila Fadila Kudumovića za generalnog direktora RMU Banovići

 Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj u četvrtak  potvrdila je  Fadila Kudumovića za generalnog direktora RMU Banovići, saznaje TIP.

Tokom proteklih mjeseci 2020. godine rudnik ‘Banovići’ zabilježio je rezultate na proizvodnji koji u mnogome nadmašuju ostvarenja iz proteklih godina.

Vlada FBiH je dala  prethodne saglasnosti Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave – direktora i izvršnih direktora ovog privrednog društva zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Fadila Kudumovića za v.d. direktor, a Selmira Bijelića, Damira Mrkonjića, Jasmine Mujić i Ibrahima Demirovića za v.d. izvršne direktore, do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci.