Vijeće za vanjske poslove EU usvojilo zaključke o Bosni i Hercegovini

Vijeće za vanjske poslove Evropske unije jutros je na zasjedanju u Luksemburgu usvojilo zaključke o Bosni i Hercegovini.

“Vijeće ponavlja svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji kao jedinstvenoj, ujedinjenoj i suverenoj zemlji. S lokalnim izborima koji će se održati u zemlji 15. novembra 2020., Vijeće pozdravlja što će se prvi put od 2008. lokalni izbori održati i u gradu Mostaru 20. decembra 2020. Vijeće poziva sve političke aktere da se suzdrže od provokativne retorike podjela tokom izbornog razdoblja i poziva ih da se usredotoče na rješavanje 14 ključnih prioriteta utvrđenih u Mišljenju Komisije o prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, koje je Vijeće odobrilo 2019. godine, a u skladu s interesima svih građana za napredovanje prema Evropskoj uniji.

Vijeće pozdravlja kontinuirano prisustvo operacije Althea, koja se u nastavku Strateških pregleda 2017. i 2019. ponovno usmjerila na svoj osnovni mandat, zadržavajući kolektivnu obuku kao zadatak operacije. U tom kontekstu, kao dio ukupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost EU da nastavi izvršni mandat Operacije za podršku vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i sigurnog okruženja, pod obnovljenim ovlaštenjem UN-a.

Vijeće primjećuje izazove koje predstavlja pandemija Covida-19 i pohvaljuje Operaciju što je ostala u potpunosti operativna i nastavlja podržavati zemlju u ovim teškim vremenima”, navodi “Avaz”.

“Vijeće se raduje prezentaciji sljedeće strateške revizije do sredine 2021. godine kao osnove za raspravu o budućim zadacima Eufora, također imajući u vidu potrebu za podrškom napretku Bosne i Hercegovine u procesu integracije u EU i uzimajući u obzir sigurnosnu situaciju na terenu.

Vijeće prepoznaje važnost kontinuirane koordinacije Eufora Althea s drugim međunarodnim akterima na terenu.

Vijeće EU nastavlja pozivati vlasti Bosne i Hercegovine, uz podršku međunarodne zajednice, da nastave sa svojim naporima u daljnjem zbrinjavanju viška municije, oružja i eksploziva, kao i u razminiranju.”

(Foto:Avaz.ba)