Vijeće ministara: U BiH prijavljena ukupno 9.002 nezakonita migranta

U Sarajevu je danas održana 18. sjednica Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojena informacija o stanju u obalasti migracija u BiH za juli ove godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za juli 2020. godine, kada je prijavljen 2.361 nezakoniti migrant, što je za 52 post više u odnosu na juni ove godine, ali i za 43 posto manje u odnosu na isti mjesec 2019.

Državljani Bangladeša (940) su najbrojniji među nezakonitim migrantima prijavljenim Službi za poslove sa strancima u julu 2020. godine, a njihov broj je povećan za 269 posto u odnosu na prethodni mjesec. Nakon njih slijede nezakoniti migranti iz Afganistana (544), Pakistana (428), Maroka (116) i Irana (91).

Zloupotreba sistema azila se nastavlja i u julu jer je od 2.307 osoba koje su iskazale namjeru za podnošenje zahtjeva za azil samo njih 10 ili 0,4 posto podnijelo zahtjev, a među njima je najviše državljana Maroka.

U sedam mjeseci ove godine prijavljena su ukupno 9.002 nezakonita migranta, što predstavlja smanjenje za 59,2 post u odnosu na isti period 2019. godine, kada su prijavljena 15.193 nezakonita migranta.

Najveći broj nezakonitih migranata u ovom periodu su državljani Afganistana (2.299 ili 25,5 posto), Pakistana (2.195 ili 24,4 posto), Bangladeša (1.340 ili 14,9 posto, Maroka (1.107 ili 12,3 posto i Iraka (455 ili 5,1 posto).

Sigurnosni i humanitarni izazovi s kojima se BiH suočava u ovoj migrantskoj krizi dodatno su usložnjeni u vrijeme bolesti COVID-19, zbog rizika prijenosa koronavirusa među migrantima.