Vijeće ministara: BiH zemlja sa održivim javnim dugom

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Analizu održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine za period 2020 – 2023. godine, koju je sačinilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, s ciljem efikasnog upravljanja javnim finansijama i održavanja makroekonomske stabilnosti.

Analiza daje preglede ocjena trenutnog stanja javne zaduženosti BiH i osnovnih rizika koji mogu uticati na održivost javnog duga u srednjoročnom periodu. Trenutno se može ocijeniti da je BiH zemlja sa održivim javnim dugom. Spoljni dug se redovno otplaćuje i njegova otplata ne može doći u pitanje, zahvaljujući dobrom zakonskom okviru u ovoj oblasti.

Indikator javni dug/BDP u 2019. godini je 31,4% i prema međunarodnim standardima nije visok. Globalna zdravstvena kriza prouzrokovana pandemijom bolesti Kovid-19 utiče na cijeli svijet, pa i na Bosnu i Hercegovinu. Prema osnovnom scenariju procjene, ovaj indikator ima tendenciju povećanja u 2021. godini, a postepeni oporavak očekuje se u 2022. i 2023. godini. 

(NEZAVISNI)