TK: Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se obilježava 3. decembra, premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović primio je u posjetu predstavnike Koalicije osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, predvođene predsjednikom Suvadom Zahirovićem.

Na današnjem sastanku razgovaralo se o temama od interesa za položaj osoba sa invaliditetom, a koje su okrakterizirane kao prioriteti za rješavanje. Prije svega to se odnosi na početak rada Radne grupe za izradu Akcionog plana za primjenu Strategije za unaprjeđenje društvenog položaja i statusa osoba sa invaliditetom FBiH, uklanjanje barijera i osiguranje pristupačnosti javnim institucijama za osobe sa invaliditetom, te na osiguranje prava na ortopedska i druga pomagala potrebna za samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom.

Premijer Tulumović je danas istaknuo neophodnost stalnog i snažnijeg angažmana svih relevantnih institucija kako bi se osobama sa invaliditetom omogućili uslovi za ravnopravan i nesmetan angažman i pristup svim segmentima društva.

„Postoji brojni segmenti, načini i spektar mogućnosti za snažnije uključivanje ovih osoba u sve društvene sfere. Njihove mogućnosti za doprinos društvu nisu spriječene time što imaju određeno onesposobljenje. Naprotiv i pored onesposobljenja oni imaju mogućnost ravnopravnog društvenog angažmana i ne smiju biti predmetom bilo kakvog oblika stigmatizacije ili diskriminacije“, kazao je premijer Tulumović.

Kada je u pitanju otklanjanje fizičkih barijera i osiguranje pristupačnosti kantonalnim javnim institucijama za osobe sa invaliditetom, premijer Tulumović je goste upoznao da je Ministarstvo kantonalnoj i svim općinskim i gradskim inspekcijama uputilo zahtjev za inspekcijski nadzor nad objektima javnih ustanova, a kako bi se utvrdile eventualne nepravilnosti koje onemogućavaju nesmetan pristup osobama sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

„Zakonom o prostornom uređenju i građenju je utvrđeno da sve javne ustanove moraju biti projektovane i izgrađene tako da osobama sa onesposobljenjem omogućavaju nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad, te da je rok za uklanjanja svih barijera u ovom smislu bio 2016. godina. Koliko su institucije odgovorile na ovu obaveze utvrdit će inspekcijske službe, a nakon toga ćemo vidjeti na koji način te ustanove, odnosno vlasnike građevina, obavezati na hitno izvršavanje ove zakonske obaveze“, kazao je premijer Tulumović, te dodao da će Vlada sagledati mogućnosti da već u Budžetu Kantona za 2021. godinu planira određena sredstva kao podršku radu udruženja za podršku osobama sa invaliditetom.

Podsjetimo Ujedinjene nacije su 1998. godine proglasile 3. decembar Međunarodnim danom osoba sa invaliditetom.

Osim premijera Tulumovića i predsjednika Zahirovaća, današnjem sastanku su prisustvovali direktor kompanije Intrag d.o.o. za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Anes Ćehović, ministar finansija Suad Mustajbašić i sekretar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Anto Iljkić.

(NEZAVISNI)