Tegeltija: Za zdravstveni sektor skoro 15 miliona KM

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija izjavio je da bi na narednoj sjednici ove institucije trebalo da bude donijeta odluka o dodjeli skoro 15 miliona KM zdravstvenom sektoru u BiH.

Tegeltija je u razgovoru za Hajat televiziju precizirao da se radi o 14,9 miliona KM i da je to dio od ukupno 42 miliona KM direktne pomoći Savjeta ministara privredi i zdravstvenom sektoru zbog pandemije virusa korona iz ušteda u budžetu zajedičkih institucija.

“Ta 42 miliona su 5,5 odsto naših izvornih prihoda”, dodao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, preostali dio sredstava namijenjen je za realni srektor, u prvom redu za oporavak međunarodnih aerodroma, preduzeća koja se bave javnim prevozom putnika, pogotovo međunarodnim saobraćajem, turizam i ugostiteljstvo, te izvoznike.

“Moje je lično mišljenje da moramo pomoći insitucije kulture i sportske saveze”, istakao je Tegeltija, navodeći da će otvaranje kulturnih institucija i sporstkih manifestacija za posjetioce zavisiti isključivno od procjene zdravstvenog sektora.

Predsjedavajući Vijeća ministara je negirao da su entiteti donijeli odluku o otvaranju granica BiH za strance, navodeći da je to urađeno nakon dobijanja jasnog stava zdravstvenih radnika.

“Mogli smo da otvorimo granice bez njihovog stava, ali nismo mogli da ih izložimo riziku”, poručio je Tegeltija.

Tegeltija je uvjeren da je Savjet ministara od početka pandemije koronavirusa uradio sve što je bilo u njegovoj nadležnosti, a što je bilo potrebno za građane BiH.

“Od 5. marta, kada je zabilježen slučaj prvog oboljelog u BiH, do juče, kad je usvojena informacija o pristupanju BiH globalnoj priči o nabavci vakcine, na svakoj sjednici bila je tačka o pandemiji”, konstatovao je predsjedavajući Savjeta ministara.

Prema njegovim riječima, najvažnija stvar bila je kako pomoći zdravstvenim radnicima, koji su na samom početku tražili da se obezbijedi kontrola ulaska u BiH, a nakon čega su uslijedile aktivnosti na otvaranju takozvanih „zelenih koridora“ neophodnih za snabdijevanje tržišta BiH i zemalja regiona.

“Potom smo pristupili obezbjeđivanju finansijske i humanitarne pomoći”, rekao je je Tegeltija.

Podsjećajući da je u vrlo kratkom vremenu obezbijeđeno gotovo 700 miliona evra od različitih finansijskih institucija, Tegeltija je precizirao da su ta sredstva stavljena na raspolaganje entitetima i kantonima, prije svega za pomoć zdravstvenom sektoru i privrednicima za plate, poreze.

On je ocijenio da humanitarna pomoć nije bila ovako velika, ali da je stigla do građana i bolnica.

Tegeltija je naveo da za dio medicinske opreme nije postojala adekvatna dokumentacija, koju su tražili Uprava za indirektno oporezivanje i Agencija za lijekove.

“Savjet ministara se po prvi put susreo sa uvozom medicinske opreme, to nikada nije bilo u njegovoj nadležnosti”, rekao je Tegeltija, ističući da ne može isteći rok medicinskoj opremi koja još nije raspoređena.

Ocijenivši da su Savjet ministara i većina institucija uspješno reagovali na pandemiju, Tegeltija je poručio da će biti obezbijeđen novac za vakcinu protiv koronavirusa, ali da će podrška realnom i zdravstvenom sektoru biti potrebna i u narednoj godini.

Kada je u pitanju izmjena Zakona o PDV-u, predsjedavajući Savjeta ministara rekao je da se mnoge inicijative odnose na pomjeranje roka plaćanja i smanjenje stope PDV-a.

Ističući da je to lako uraditi, Tegeltija je upozorio da bi gubici za one koji brinu o zdravstvnom sektoru, obrazovanju, realnom sektoru, bili mnogo veći od benefita.

“Radimo na izmjenama zakona o PDV-u i radićemo ga onako kako smo dogovorili na početku 2020. kada niko nije očekivao pandemiju”, dodao je Tegeltija.

On je ocijenio da humanitarna pomoć nije bila ovako velika, ali da je, nakon pribavljanja potrebne dokumentacije, stigla do građana i bolnica.

Tegeltija je pojasnio da za dio medicinske opreme nije postojala adekvatna dokumentacija, koju su tražili Uprava za indirektno oporezivanje i Agencija za lijekove.

“Savjet ministara se po prvi put susreo sa uvozom medicinske opreme”, rekao je Tegeltija, ocijenivši da su Savjet ministara i većina institucija uspješno reagovali na pandemiju.

Tegeltija je poručio da će biti obezbijeđen novac za vakcinu protiv koronavirusa, te da će podrška realnom i zdravstvenom sektoru biti potrebna i u narednoj godini.

Kada je u pitanju izmjena Zakona o PDV-u, predsjedavajući Savjeta ministara rekao je da se mnoge inicijative odnose na pomjeranje roka plaćanja i smanjenje stope PDV-a.

Ističući da je to lako uraditi, Tegeltija je upozorio da bi gubici za one koji brinu o zdravstvnom sektoru, obrazovanju, realnom sektoru, bili mnogo veći od benefita.

“Radimo na izmjenama zakona o PDV-u i radićemo ga onako kako smo dogovorili na početku 2020. kada niko nije očekivao pandemiju”, dodao je Tegeltija.

(Izvor:Avaz.ba)