Sastanak sa predstavnicima sindikata u Tuzli

Na  sastanku premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića i Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima sindikata uposlenih u oblastima obrazovanja, pravosuđa, policije i uprave prezentirano je trenutno stanje u Budžetu Tuzlanskog kantona, posljedice koje je na „kantonalnu kasu“ ostavila pandemija korona virusa, ali i projekcije prihoda za 2021. godinu. Kako je ministar finansija Suad Mustajbašić istaknuo, projekcije prihoda nisu optimistične i podrazumijevaju smanjenje za oko 50-tak miliona KM.

„Vlada u potpunosti ima razumijevanje za doprinos svih uposlenika u javnom sektoru, posebno  kada je u pitanju njihov angažman tokom pandemije kada je iskazan dodatan trud i zalaganje. To je bilo posebno vidljivo u oblastima sigurnosti i obrazovanja. Imajući to u vidu naš prioritet će i dalje biti da zadržimo redovnost isplate plaća i naknada, a i pored ovih, nešto pesimističnijih, procjena prihoda, voljeli bismo zadržati nivo dostignutih prava“, kazao je ministar Mustajbašić, te zatražio od sindikata da pokažu razumijevanje ukoliko bude moralo doći do korekcije određenih prava.

Predstavnici sindikata su se složili da je Vlada u proteklom periodu uradila dobre stvari i očuvala redovnost i nivo dostignutih prava, ali o bilo kakvim korekcijama na današnjem sastanku nisu mogli razgovarati, dok se ne izvrše konsultacije sa članstvom.

S tim u vezi dogovoreno je da se u narednom periodu nastave razgovori socijalnih partnera, a kako bi se došlo do rješenja koje će biti prihvatljivo za obje strane i time nastavio partnerski odnos koji je izgrađen u prethodnom periodu.

(NEZAVISNI)