Pročitajte Sporazum o prioritetima Skupštinske većine u KS

Na osnovu pregovora o principima i mjerama zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo, pregovarački timovi Naše stranke, Naroda i pravde, Socijaldemokratske partije, Nezavisne bosanskohercegovačke liste i nezavisnih zastupnika u Skupštini KS objavili su program za naredni period.

Strane potpisnice zalažu se za saradnju zasnovanu na principima i mjerama kojima bi u periodu 2021. – 2022. unaprijedile kvalitetu života građana i građanki Kantona Sarajevo, navodi se u  Sporazum o prioritetima Skupštinske većine u KS.

 “Ovaj dokument postavlja suštinski okvir saradnje između stranaka potpisnica i postavlja temelje vizije Kantona Sarajevo, kao istinskog glavnog grada Bosne i Hercegovine, građanskih vrijednosti i multietničkih temelja, s modernom, efikasnom i transparentnom upravom uz osnovnu pretpostavku da građani i građanke Kantona Sarajevo zaslužuju sigurno i kvalitetno životno okruženje kao optimalan ambijent za ostvarenje vlastitih potencijala i ambicija”. 

Kako se navodi, sporazumne strane čvrsto su usmjerene ka kreiranju političkog ambijenta i kulture upravljanja zasnovane na temeljima dobre uprave po principima Evropske unije, stručnosti, jednakih šansi i inkluzivnosti te potpune implementacije građanskih prava, koja pravno podrazumijevaju i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine.

“Sporazumne strane svjesne su da pojedine mjere i projekti zahtijevaju višemandatni dugoročni angažman, ali su spremne raditi na njima kako bi što prije bile realizovane. Svjesne su i da određene mjere obuhvataju nadležnosti drugih nivoa vlasti, ali su odlučne u namjeri da kao Kanton dogovaraju i iniciraju realizaciju tih mjera prema drugim nivoima vlasti te da pružaju punu saradnju i pomoć drugim nivoima vlasti pri provođenju tih mjera”. 

Kompletan sporazum pročitajte OVDJE.

(DEPO)