Ministar demantuje: Sa budžeta KS se sada isplaćuje manji broj plaća za oko 400 zaposlenih

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić demantirao je tvrdnje iznesene u javnosti o povećanom zapošljavanju i pričinjenoj šteti za budžet KS u mandatu aktuelne Vlade KS. Naglasio je da se iz budžeta Kantona Sarajevo sada isplaćuje manji broj plaća za oko 400 zaposlenih. 

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja se održala juče, razmatrana je informacija Vlade Kantona Sarajevo u pogledu tvrdnji o masovnom zapošljavanju i šteti za budžet kantona koja, navodno, tim povodom nastaje.

Na sjednici Skupštine KS, održanoj protekle sedmice, donesen je zaključak kojim se, praktično, onemogućava daljnji operativni rad Vlade Kantona Sarajevo.

– Tim povodom osjećam dužnost ispravno informirati javnost u KS, na bazi činjenica i prostog poređenja tri karakteristična datuma, o navedenom pitanju, to su datumi početka i kraja mandata Vlade KS premijera Fortei august mjesec u mandatu aktuelne Vlade premijera Nenadića – kazao je Halebić u saopćenju. 

Vlada Edina Forte, pojasnio je, zatekla je 11.285 osoba koje primaju platu preko budžeta Kantona Sarajevo u decembru 2018. Na kraju njegovog mandata, u februaru 2020. isplaćeno je 14.525 plaća što čini povećanje od 3.240 osoba.

U tom broju su sadržani i zaposlenici Univerziteta u Sarajevu, njih 2.576, i koji su u međuvremenu integracijom Univerziteta u Sarajevu prešli na Trezor budžeta KS.

– Nakon što se uvaži navedena korekcija dobija se povećanje od 664 novozaposlenih osoba na budžetu KS u mandatu premijera Edina Forte – naglasio je Halebić. 

August 2020. godine, dodao je, posljednji je mjesec za koji je isplaćena plaća u KS u trenutnom sazivu vlade, premijera Nenadića. Broj osoba kojima je isplaćena plaća u tom mjesecu je 13.778 i on odražava smanjenje od 747 osoba na budžetu KS u odnosu na završetak mandata vlade Edina Forte.

U tom broju se može izvršiti i korekcija u vidu uzimanja u obzir perioda raspusta u sektoru obrazovanja i manjeg broja zaposlenih u tom sektoru i doći do informacije da je u aktuelnom sazivu Vlade KS došlo do umanjenja broja zaposlenih na budžetu KS od preko 400 osoba u odnosu na Vladu premijera Edina Forte.

– Navedenim činjenicama demantujem tvrdnje iznesene u javnosti o povećanom zapošljavanju i pričinjenoj šteti za budžet KS u mandatu aktuelne Vlade KS – zaključio je ministar finansija KS Jasmin Halebić.

(Foto:SL.B.)