MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA OBJAVIO DOKAZE: Višković se mora očitovati o svojoj ulozi u genocidu

Memorijalni centar Srebrenica je danas javno objavio nekoliko dokumenata koji se tiču načina na koji je VRS realizirala nabavku i mobilizaciju vozila za potrebe prijevoza zarobljenika i strijeljanje.

Iz Memorijalnog centra su naglasili koliko je važno da javnost prepozna da je organizacija transporta zarobljenika od mjesta sakupljanja do mjesta strijeljanja jedna od ključnih logističkih operacija u izvršenju genocida.

U tom smislu, iz Memorijalnog centra su konkretno i pojasnili okolnosti koje se vezuju za lokalitet Sandići, a koji se povezuje s ulogom Radovana Viškovića u genocidu.

Kako se navodi, 13. jula je na lokalitetu livade kod sela Sandići VRS sakupila sve zarobljenike i osobe koje su se predale iz kolone muškaraca i dječaka. Oko 1.000 zarobljenika sa livade u Sandićima i sa drugih lokacija prebačeno je u skladište poljoprivredne zadruge u Kravici, a oko 4.000 je prebačeno u Bratunac na lokalitete osnovne škole i drugih objekata

– U ovaj drugi segment spadaju i oni koji se spominju u transkriptima koji su ovih dana došli do javnosti, a predstavljaju svjedočenja i dokumentaciju koja je višestruko potvrđena pred Međunarodnim sudom za ratne zločine na području bivše Jugoslavije i Sudom BiH- poručuju iz Memorijalnog centra.

Transkripti dokumenata upućuju na to da je Višković bio uključen u operaciju prijevoza 700 ljudi s livade u Sandićima. Dokumentacija koja ovo potvrđuje nalazi se u konačnom podnesku odbrane Ljubomira Borovčanina, odnosno u presudama Ljubiši Beari i Vujadinu Popoviću.

“Ono što je nedvosmisleno utvrđeno i potvrđeno presudama jeste da su osobe koje su odvezene autobusom iz Sandića, bez izuzetka, vođene na strijeljanje”, poručuju iz Memorijalnog centra Srebrenica.

Iz Memorijalnog centra Srebrenica pozivaju Tužilaštvo BiH da pozove Radovana Viškovića na razgovor, smatrajući da se premijer RS-a mora očitovati o svojoj ulozi u genocidu, a u svjetlu svih dokaza koji upućuju na njegovo učešće. Također, traže da Tužilaštvo BiH odmah privede i Milorada Kojića zbog najave da će razotkriti identitete zaštićenih svjedoka.