KO SDA KS donio zaključak o pokretanju isključenja Čampare

Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Sarajevo zatražio je od Aljoše Čampare, nakon što je predat zahtjev s 18 potpisa za smjenu Vlade Kantona Sarajevo, “da podnese ostavku na pozicije koje obnaša ispred Stranke demokratske akcije”.

U SDA su naveli da je riječ o pozicijama zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, potpredsjednika Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH.

Izvršni odbor KO SDA Sarajevo predložio je Predsjedništvu SDA da donese odluku o isključenju Aljoše Čampare iz SDA.

“Izvršni odbor Kantonalnog odbora SDA Sarajevo jednoglasno je donio zaključak o pokretanju postupka za isključenje Aljoše Čampare iz Stranke demokratske akcije”, stoji u saopćenju.

Postupak se pokreće nakon što je Aljoša Čampara potpisao zahtjev za smjenu Vlade Kantona Sarajevo, u kojoj SDA participira kao dio koalicione Vlade, čime je napustio Klub SDA u Skupštini Kantona Sarajevo.

“Svojim djelovanjem i postupanjem Aljoša Čampara je učinio teže povrede obaveza iz Statuta SDA, djelujući suprotno odlukama organa SDA, čime je nanesena znatna šteta i narušen ugled SDA”, navodi se u saopćenju.