Iz OO SDA Banovići uputili zahtjev CIK-u za smjenu predsjednice OIK-a

Iz OO SDA Banovići  uputili su zahtjev za smjenu predsjednice OIK-a Banovići Sanje Savić  jer je prisustvovala izbornoj skupštini OO PDA Banovići održanoj 29.02.2020 godine.

Iz SDA Banovići su 05.10.2020 godine uputili urgenciju CIK BIH za hitno postupanje i smjenu predsjednice OIK Banovići jer smatraju da Sanja Savić ne može osigurati nepristrasnost i transparentnost u radu OIK Banovići.

Prema dostupnim informacijama, CIK BIH je započeo provjere po prijavi dostavljenoj od strane OO SDA Banovići zahtjevom da se predsjednica OIK-a i članovi OIK-a izjasne o navodima prijave dostavljene CIK-u od strane OO SDA Banovići.