Demokratska fronta predlaže set zakona za potpunu reformu VSTV-a

Nastojeći ponuditi zakonska rješenja koja proizlaze iz 14 prioriteta koje je u svome Mišljenju utvrdila Europska komisija, Demokratska fronta je u parlamentarnu proceduru uputila paket zakona kojima se vrši potpuna reforma VSTV-a, na način da se ono transformira u Visoko sudsko vijeće, Visoko tužilačko vijeće i Ured disciplinskog tužitelja.

Kako je saopćeno iz ove stranke, namjera ove reforme ogleda se u tome da se ostvari nadzor nad radom ovih institucija, kroz zastupnička tijela koja su birali građani, odnosno upravo bi građani imali priliku da vrše nadzor nad radom ovih tijela, kroz svoje izabrane predstavnika u zastupnička tijela.

Stanje u pravosuđu a posebno afere u radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH su pokazali da važeća zakonska rješenja ne osiguravaju, na adekvatan i javnosti prihvatljiv način, odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija u BiH. Takvo stanje stvari dovelo je do odsustva bilo kakve odgovornosti i potpunog gubitka povjerenja u pravosuđe u uvjetima ekstremnog nivoa narušavanja vladavine prava, te prava i sloboda građana pa čak i do potpuno neprihvatljivog i nedoličnog ponašanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Ovim setom Zakona ni na koji način se ne utiče na izbor nosilaca pravosudnih funkcija, niti je to intencija ovog prijedloga, ali se uvodi efikasan mehanizam nadzora i mogućeg sankcionisanja članova Vijeća i nosilaca pravosudnih funkcija u slučajevima kada to nalaže vladavina prava i okolnosti zasnovane na utvrđenim činjenicama.

Ovim zakonima se onemogućava da sudije biraju sebi podobne tužioce odnosno da tužioci i advokati biraju sebi podobne sudije tako što će se prema predloženim promjenama izbor vršiti unutar struke i poziva, među ljudima koji se bave istim poslom.

Postroženi su kriteriji za lica koja imaju namjeru da se kandidiraju za VSV, VTV ili Ured disciplinskog tužitelja, koji mogu biti imenovani samo ako imaju najmanje 10 godina iskustva na sudskim ili tužilačkim poslovima.

Najmanje jedan član Visokog sudskog odnosno Visokog tužilačkog vijeća mora biti iz reda ostalih.

Novina je i uvođenje transparentnosti integriteta nositelja pravosudnih funkcija, koji su dužni predočiti svoje imovno stanje i imovno stanje svoje najuže obitelji.

Uvodi se nadzor nad radom sudija i tužioca ali i članova Visokog sudskog vijeća i Visokog tužilačkog vijeća kroz Ured disciplinskog tužioca koji je odgovoran samo Parlamentarnoj skupštini BiH koju su birali građani a koji treba omogućiti sankcioniranje koruptivnog ponašanja poput onog u slučaju Tegeltija.

Zastupnički dom PSBiH u izuzetnim slučajevima evidentne korupcije kao u slučaju Tegeltija, kada izostane reakcija VSV ili VTV, kao što je to sada slučaj, može razriješiti člana Vijeća. U tom slučaju, odluku o smjeni članova Visokog sudskog vijeća i Visokog tužilačkog vijeća donosi sedmočlana ad hoc komisija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koju čine četiri zastupnika od kojih jedan mora biti iz redova opozicije i tri člana koji su profesori sa pravnih fakulteta u BiH.

Kod prijedloga za imenovanje sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavni sud Republike Srpske dodata je mogućnost da istaknuti profesori sa katedri za Europsko pravo i Ljudska prava mogu biti nominovani uzevši u obzir sve veći značaj koji će Europsko pravo i primjena presuda Europskog suda za ljudska prava imati u daljem ustavnopravnom razvitku BiH.

Ovim setom zakona Demokratska fronta nastavlja sa predlaganjem konkretnih zakona, a sve u cilju ispunjavanja 14 zahtjeva Europske komisije za kandidatski status BiH za članstvo u EU, saopćeno je.