BiH je drzava sa najvecim brojem stranaka po broju stanovnika u Evropi

Za predstojeće lokalne izbore Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine prijavljena su 543 politička subjekta – od toga 333 nezavisna kandidata, 129 političkih stranaka, 72 koalicije i devet listi nezavisnih kandidata

Pokret “Stanje svijesti” je samo jedan politički subjekat od skoro 550 koji su se prijavili za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.

“Ću ćeš će ćemo ćete će” je stanje uma. Ja kažem da se svi mi rodimo kao “ću, ćeš, će” isti i da u jednom trenutku svog života zastranimo i skrenemo, povuku nas pare i korupcija. Još uvijek je ostalo ljudi poštenih u ovom gradu i u državi i mi smo okupili normalne ljude po “ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će”. Kandidovali smo se za izbore, kao lista nezavisnih samostalnih kandidata”, rekao je Boban Lazić iz pokreta “Stanje svijesti”.

Imamo sve veći broj političkih subjekata, a do sada je prijavljeno oko 550 političkih subjekta.

Od 1996. godine u Bosni i Hercegovini na sceni je cijepanje političkih partija, što je jedan od razloga sve većeg broja političkih subjekata na izborima. Drugi razlog, kažu nam iz Udruženja građana “Zašto ne” jeste trgovina mjestima na biračkim odborima, dok je treći razlog da neke stranke multipliciraju svoje kandidate te im je cilj rasipanje glasova. Zanimljiv je detalj da će Nezavisna lista Doboj” participirati na izborima u Mostaru.

“Mislim da se tu radi o stvarima više politike, ne radi se o stavrima politike lokalnog nivoa, nego se neki sporazumi između partija na višim nivoima vlasti prenosi na lokalni nivo, tako da bi se omogućila participacija određenim partijama iz drugog entiteta, da bi se kasnije mogle stvarati postizborne koalicije u opštinskim vijećima”, kazao je Dalio Sijah iz Udruženja građana “Zašto ne”.

(Izvor:TIP)