ZVIZDIĆ: Oni koji optužuju SDA su ključni kočničari jačanja države BiH

Denis Zvizdić za Dane govori o Izvještaju Evropske komisije o BiH, razmiricama u svojoj stranci i prognozira rezultate izbora.

BiH je praktično blokirana i na nivou države i na nivou Federacije, a SNSD i HDZ jednako optužuju SDA: do koga je i kako izaći iz krize?

-Nijedna politička partija u BiH nije savršena niti bezgrešna, ali nesporna je činjenica da je SDA uvijek, i na svim nivoima gdje je učestvovala ili učestvuje u vlasti, bila najdržavotvorniji i najkonstruktivniji dio vladajućih koalicija. Najbolji primjer je rad prethodnog Vijeća ministara BiH od 2015. do 2018, kada je ostvaren kredibilan napredak na putu integracija EU, kontinuiran rast svih vitalnih ekonomskih parametara, a BiH bila lider u regionu u mnogim oblastima.

Sistemske opstrukcije

-Dakle, evidentno je da su upravo oni koji, uglavnom, neargumentirano i po navici optužuju SDA, ključni kočničari svih procesa koji vode ka jačanju države BiH i etabliranju vladavine prava u svim oblastima života i rada. Suština takvih opstrukcija, koje se sustavno provode u BiH, a kreiraju, čini mi se, u formalnim i neformalnim političkim centrima susjednih zemalja, jeste da se BiH prikaže kao nefunkcionalna država i prosti zbir entiteta i kantona, što je najzorniji primjer antibosanskohercegovačke politike usmjerene protiv interesa svih dobronamjernih građana BiH. Zbog toga, odgovor patriotskih snaga mora uvijek biti institucionalan i utemeljen na Ustavu i važećim zakonima, piše Oslobodjenje.ba.

Hoće li mini Schengen pred Parlament i kad?

-Ključnu odluku o mini Schengenu mora donijeti VMBiH i, naravno, stručno i argumentovano je obrazložiti. I to će se morati uraditi najdalje do početka novembra, odnosno, prije novog samita koji će vjerovatno biti održan 10. novembra u Sofiji, na kojem će se donijeti finalna deklaracija ili odluka o učesnicima, sadržaju i rokovima za izradu i potpisivanje takvoga sporazuma.

Nesumnjivo je potrebno postići da se cijela priča sagleda objektivno u svim svojim segmentima, od političkih strahova do ekonomske euforije. Kako to izvesti?

-Ozbiljnom i stručnom analizom, ne samo unutar poslovne nego i akademske i društvene zajednice, kako bismo ispravno i dugoročno procijenili stvarne ekonomske, društvene i političke interese BiH.

Gdje je Parlament – nakon iskustva s aprilskim paketom – u priči o ustavnim promjenama koje kvinta navodno već gura, a po Dodiku ih Evropska komisija traži već u narednoj godini?

-Najbolje i najproduktivnije vrijeme za provođenje reformi u BiH, uključujući i ustavne, period je između izbora. To znaju domaći politički akteri, a očito je da su to spoznali i predstavnici međunarodne zajednice, koji suočeni sa drskošću domaćih političara, i sa stalnim kršenjem postignutih dogovora i datih obećanja, sve više, potpuno opravdano, primjenjuju princip mrkve i štapa koji, ako se konsekventno provede, može biti vrlo uspješan.

Kako konačno riješiti Izborni zakon?

-Nisam učestvovao u bilo kakvim unutarparlamentarnim ili međustranačkim razgovorima u vezi sa izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, tako da ne mogu u potpunosti meritorno govoriti o ovoj izuzetno zahtjevnoj, izazovnoj i, prije svega, stručnoj temi. Naravno da ću imati svoj stav kada se, i ako se, u parlamentarnoj proceduri pojavi sveobuhvatan prijedlog Izbornog zakona BiH.

Pravosuđe je i u Izvještaju prepoznato kao rak-rana: čemu se možemo nadati s obzirom na to da istražna komisija o stanju u pravosuđu radi punom parom?

-Očekuje se da parlamentarna komisija, po okončanju svoga rada, podnese PD-u PSBiH detaljan izvještaj koji će, pretpostavljam, sadržavati stručan i argumentiran opis dobrih praksi i uočenih nedostataka, kao i prijedloge i zaključke za unapređenje stanja u pravosuđu u skladu sa najboljim demokratskim praksama.

-U ovome trenutku, kao referentne dokumente, imamo preporuke i prioritete iz Mišljenja EK-a kojima se traži usvajanje legislativnog okvira koji će garantirati nezavisnost pravosuđa, unapređenje funkcionisanja pravosuđa donošenjem novih propisa o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudovima Bosne i Hercegovine u skladu sa evropskim standardima, kao i uspostavljanje pravosudnog tijela kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj BiH, a tu je i Priebeov izvještaj. VMBiH treba prilikom izrade zakona iz oblasti pravosudnog sistema BiH uzeti u razmatranje sve navedene, kao i druge relevantne dokumente, i ponuditi PSBiH set najboljih i najfunkcionalnijih zakona.

Dijalog je – svi se slažu – prijeko potreban, no u slučaju Trgovske gore – koja nije Izborni zakon – vidimo da nema susjedske volje. Šta je rješenje?

-Prioritet treba dati dijalogu, a ako ne uspije, onda BiH mora postupiti u skladu sa odredbama međunarodnih konvencija koje jasno propisuju prava i obaveze svih potpisnica u slučajevima kakav je Trgovska gora.

Komisija za preispitivanje Prevljakovog izbora u kojoj ste i Vi nije završila s radom, a jedan od najljućih protivnika ovog izbora isključen je iz SDA i stao je na stranu opozicije u Skupštini KS-a. Kako će završiti slučaj Čampara?

-Komisija je završila sa svojim radom i predložila tri zaključka koja su usvojena na sjednici Predsjedništva SDA. Zaključci su bazirani na unutrašnjim aktima SDA i usmjereni su ka anuliranju nedozvoljenih dvojnih funkcija i ispravljanju uočenih nepravilnosti prilikom izbora određenog broja članova rukovodstva i KO SDA koji nisu zadovoljavali predviđene kriterije.

-U vezi sa gospodinom Čamparom, poslije njegove ostavke je došlo do očekivanog epiloga, on je izabrao svoj politički put, a SDA je ostala bez prepoznatljivog, vrijednog i iskusnog člana, zbog čega mi je žao.

Odnosi u koalicijama su – čini se – nikad gori. Kako biste ih Vi opisali i u čemu je problem?

-Problem trenutnih koalicija su dijametralno suprotni prioriteti i nepostojanje optimistične vizije budućnosti, zajedničkog plana i programa djelovanja, kao ni najmanjeg zajedničkog sadržioca koji bi bio okvir za ukupan demokratski i ekonomski napredak države. Rješenje je u permanentnom i nepokolebljivom radu na jačanju institucija, vladavine prava, ekonomskom razvoju, demokratizaciji društva, unutrašnjoj reintegraciji i EU i NATO integraciji.

Jesu li Vas iznenadile pohvale predsjednika SBB-a?

-Mislim da je riječ o utemeljenim i racionalnim izjavama gospodina Radončića koje su, prema onome što sam poslije takvih njegovih izjava pročitao i čuo, iznenadile i zabrinule one esdeaovce, a čini mi se i neke druge interesno povezane osobe, koji su godinama, plasiranjem laži, potvorama i spletkama, stvarali i permanentno podgrijavali negativnu atmosferu između gospodina Radončića i mene.

Rad za opće dobro

Sada je, kroz direktne kontakte gospodina Radončića i mene, njihovo manipulativno djelovanje osujećeno i završeno, što je unijelo veliku nervozu među poznatim i prokazanim stranačkim “operativcima” koji više nikada neće biti u prilici da njihove ratove protiv Radončića vode preko mojih leđa.

Kakva je Vaša prognoza narednih izbora – ko gubi, ko dobija, gdje će biti najveće promjene?

-Odgovor na ovo ozbiljno pitanje može biti opširan, analitički i sa više varijanti, a može biti i prilično jednostavan, pa ću se odlučiti za ovaj drugi. Dakle, izbore će dobiti oni koji su u najvećoj mjeri realizirali svoja obećanja, najavljene planove i projekte i nisu odstupili od temeljnih moralnih i društvenih normi, a izgubiće oni koji su iznevjerili ono što su obećali, koji su se više bavili političkim prepucavanjima i spletkama nego konkretnim projektima, koji su svoj lični ili stranački interes stavili ispred rada za opće dobro, i koji i dalje, potpuno pogrešno, pa čak i arogantno, računaju na “kratko pamćenje” birača.

(Foto: Hayat)