Vlada TK: Sistemska podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

Na danas održanoj sjednici Vlada je, kao oblik sistemske podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, utvrdila prijedlog Zakona koji bi regulirao ovu oblast. Podsjećamo Vlada je i proteklih godina na sličan način odobravala sredstva općinama koje su ispunjavale kriterije iz javnog poziva, a Zakonskim uređenjem ove oblasti nastoji se dugoročnije riješiti ovo pitanje

. Prijedlog Zakona predviđa načine ostvarivanja podrške za jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu koje spadaju u red nerazvijenih, nedovoljno razvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, prema socioekonomskim pokazateljima po općinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj pružanja ovog oblika podrške je doprinijeti njihovom privrednom, infrastrukturnom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelu ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona. Ovim zakonskim prijedlogom želi se ojačati razvojni potencijalnedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, koje su ujedno i demografski najugroženije jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.

 Konačni cilj jeste rast i razvoj investicija u ovim sredinama, te zadržavanje i povratak raseljenog stanovništva na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave.Prijedlogom Zakona predviđeni su uslovi koje jedinice lokalne samouprave moraju ispunjavati da bi ostvarile podršku iz budžeta Tuzlanskog kantona, definisani su pokazatelji za mjerenje stepena njihove razvijenosti, te način ostvarivanja podrške i drugih podsticajnih mjera. Između ostalog, opći uslovi koje bi jedinice lokalne samouprave u Kantonu morale ispunjavati, da bi ostvarile podršku u skladu sa ovim Zakonom, su da imaju do 12.500 stanovnika, da njihova površina iznosi do 350 km2, te da imaju do 50 naseljenih mjesta.


Na današnjoj sjednici Vlada je uputila inicijativu i Vladi Federacije da se i na federalnom nivou na sistemski način uredi pitanje pomoći nerazvijenim, nedovoljno razvijenim i izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama, čime bi se stvorile pretpostavke za jednak tretman i podršku svim lokalnim zajednicama u FBiH.

(Vlada TK)