Vlada TK prihvatila Finansijski plan Službe za zapošljavanje za 2021

Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak Prihvatila Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Ovim dokumentom, za 2021. godinu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 30.908.350 KM.

Kada su u pitanju rashodi, dominantan iznos od 24.233.250 KM je planiran za tekuće transfere i druge tekuće rashode, od čega se 12.715.200 KM odnosi na novčane naknade osobama koje ostaju bez posla, 7.812.800 KM za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih osoba, 1.990.000 KM za aktivne mjere zapošljavanja, 1.181.920 KM za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba, te 517.980 KM doprinos za PIO nezaposlenih osoba što je zakonska obaveza za osobe nezaposlene kojima nedostaje do tri godine penzijskog staža do stjecanja uslova za starosnu penziju.

Od novih programa podrške zapošljavanju tokom 2021. godine Služba je planirala realizaciju Programa obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, sufinansiranje zapošljavanja lica za koje je zakonski prestao institucionalni smještaj, zapošljavanje porodica u kojima ni jedan član porodice nije zaposlen, podršku obavljanju pripravničkog staža/stručnog osbosobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za omladinu koja ne pripada boračkoj populaciji, sufinansiranje zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH, sufinansiranje zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, zapošljavanje osoba koje izlaze iz sistema javne brige, te dokvalifikaciju i prekvalifikaciju certificiranih zavarivača.

Za ove programe u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 657.380 KM.

(NEZAVISNI)