Vlada TK osigurala sredstva za nabavku ultrazvučnog aparata

Na današnjoj sjednici Vlada TK je odobrila 50.000,00 KM, Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, u svrhu nabavke ultrazvučnog aparata.

Ovim je ispunjeno obećanje koje je premijer Tulumović dao na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima Udruženja dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona.

Naime, Odjel za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra, je, nakon dugogodišnje upotrebe, ostao bez i jednog ultrazvučnog aparata pogodnog za kvalitetan pregled bubrežnih i transplantiranih bolesnika.

Imajući u vidu da je ultrazvučni aparat s dopplerom osnovno sredstvo za rad i neophodan je u dijagnostici i praćenju akutnih i hroničnih bubrežnih bolesnika, te za transplantaciju bubrega i jetre, kao i  u formiranju i praćenju privremenih i trajnih vaskularnih pristupa, Vlada se odlučila interventno djelovati i osigurati ovaj aparat za potrebe bolesnika.