Vlada KS za preuzimanje sedam ustanova kulture čeka mišljenje države, entiteta i drugih kantona

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je na adrese svih ministarstava nadležnih za pitanja kulture na nivou kantona i entiteta dopis u kojem traži njihovo mišljenje o inicijativi Vlade Kantona Sarajevo, a koja se odnosi na odobravanje Kantonu privremenog upravljanja, rukovođenja i nadzora nad radom sedam ustanova kulture od državnog značaja.

Kako se navodi u dopisu, mišljenja nadležnih kantonalnih i entitetskih ministarstva su neophodna za pripremu mišljenja Ministarstva civilnih poslova, s obzirom na to da po Ustavu kultura nije izričito povjerena institucijama Bosne i Hercegovine.

Vlada KS je još početkom jula ove godine izrazila spremnost da preuzme finansiranje sedam ustanova kulture sve dok njihov status ne bude trajno riješen na državnom nivou.

Ministar kulture i sporta KS Kenan Alikadić ističe da je izrada mišljenja od Ministarstva civilnih poslova posljednji korak koji prethodi odluci Vijeća ministara o privremenom ustupanju nadležnosti nad ovim ustanovama Kantonu Sarajevo, te da bi se uskoro mogao očekivati završetak višedecenijske borbe za bosanskohercegovačku kulturu i njene čuvare.

“Spremni smo da odmah nakon odluke Vijeća ministara imenujemo upravljačke strukture. Već smo obezbijedili budžetska sredstva da pokrenemo finansiranje svih sedam ustanova i na taj način omogućimo redovnu isplatu plata kulturnim radnicima, ali i pokretanje određenih projekata. Tokom ove sedmice kontaktirat ću sve institucije na čije je adrese upućen dopis Ministarstva civilnih poslova i zatražit ću da se što hitnije očituju po ovom pitanju. Nadam se da će nam kolege iz drugih kantona i entiteta izaći u susreti i da će nam pomoći da se ovaj proces konačno okonča”, poručio je ministar Alikadić, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

(Foto:Avaz.ba)