Vijeće ministara o Koridoru Vc, koronavirusu i migrantima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na 20. sjednici odredio delegaciju za pregovore o ugovoru za finansiranje projekta Koridor Vc Poprikuše-Medakovo, donio odluku o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza na medicinske mjere protiv koronavirusa, razmatrao kako omogućiti efikasan rad Stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga, a bilo je reči i o migracijama u BiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Također, Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, prihvatilo nicijativu i odredio delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, projekat Koridor Vc Poprikuše-Medakovo.

Projekat se odnosi na izgradnju, najvećim dijelom na ovoj trasi, oko 35 kilometara duge dionice autoputa panevropskog Koridora Vc koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku sa Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem. Ovaj projekat dio je većeg programa izgradnje Koridora Vc, čiji je cilj podizanje funkcionalnosti postojećeg putnog koridora sjever – jug na viši nivo, uz istovremenu izgradnju moderne infrastrukture i povećanu bezbjednost i kapacitet ceste.

Dionica Medakovo-Poprikuše se sastoji od dva dijela, i to Medakovo-Ozimice i Ozimice-Poprikuše. Iznos predloženog kredita je 340 miliona eura, sa alokacijom na Federaciju BiH, uključujući šest godina grace perioda i period otplate od 19 godina.

Takođe, Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donio Odluku o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprječavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti COVID-19.

Odlukom se propisuje oslobađanje od plaćanja carina, PDV-a i drugih indirektnih poreza na uvoz vakcina, lijekova, medicinskih sredstava i drugih medicinskih protivmjera, koje se nabavljaju putem Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za BiH, Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), zaključenog 18. septembra, i drugih ugovora na bazi kojih BiH nabavlja medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja COVID-19, za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Odlukom su propisane procedure i potrebni uslovi za uvoz medicinskih protivmjera.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je 15. septembra zaključilo sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup vakcinama protiv bolesti COVID-19 (Kovaks).

Vijeće ministara BiH usvojilo je i pojedinačne informacije Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za avgust i septembar ove godine.

Službi za poslove sa strancima u prvih devet mjeseci ove godine prijavljena su 13.333 nezakonita migranta, što predstavlja smanjenje za 40 odsto u odnosu na isti period 2019. godine, kada je prijavljeno njih 22.211. Najviše nezakonitih migranata prijavljenih Službi za poslove sa strancima u ovom periodu su državljani Afganistana (3.725), a slijede državljani Pakistana (3.045) i Bangladeša (2.551).

Od ukupno 13.333 nezakonita migranata prijavljena Službi za poslove sa strancima namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 12.588 osoba, od kojih je samo 209 osoba podnijelo zahtjev za azil ili 1,66 posto. Najveći broj zahtjeva za azil, u devetomjesečnom periodu 2020. godine, podnijeli su državljani Iraka, Turske i Afganistana.

U septembru 2020. godine prijavljen je ukupno 2.041 nezakoniti migrant, što je za 11 posto manje u odnosu na avgust ove godine, kada je prijavljeno njih 2.290. Smanjen je i ukupan broj migranata koji borave u centrima za njihov smještaj, kao i uspostavljenom kampu u Unsko-sanskom kantonu. U svim centrima za smještaj migranata 30. septembra, boravilo je 5.946 osoba, dok su se u kampu “Lipa” u Bihaću nalazile 1.174 osobe.

(Anadolija/Foto: VM BiH)