Vijeće ministara BiH o sporazumu o zajmu između BiH i IBRD-a

Na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH biće razmatran Nacrt izmjene Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) sa osnovama za zaključivanje sporazuma, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora.

Na dnevnom redu sjednice je i nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između vlada Sjeverne Makedonije, Albanije, Crne Gore, Srbije i Slovenije, te Vijeća ministara BiH o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije balkanskih medicinskih snaga i njenog osoblja, a na prijedlog Ministarstva odbrane.

Pred ministrima će se naći i inicijative za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke, projekt Koridor “Pet-ce” Poprikuše-Medakovo, te za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke, projekt vjetroelektrana Vlašić, najavljeno je na veb-strani Vijeća ministara BiH.

Tema sjednice su i nacrti odluka o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Bratunac-Ljubovija i o održavanju i rekonstrukciji putnih mostova između Bosne i Hercegovine i Srbije.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti Covid 19, čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova.

Danas bi, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, trebalo da bude razmatran i prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra 2021. godine.

Na dnevnom redu nalazi se i prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora.

Među 64 tačke dnevnog reda nalazi se i prijedlog odluke o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u vazduhoplovstvu (rutne naknade) u vazdušnom prostoru BiH za 2020. godinu.

Na sjednici Vijeća ministara BiH biće razmatran i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o udruživanju sredstava iz budžeta Ministarstva odbrane u višegodišnji projekat tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH – Program “Perspektiva” i informacija o višegodišnjem projektu tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga.

Ministarstvo bezbjednosti dostavilo je i informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za avgust i septembar.

(Izvor: Srna/Foto: Arhiv)