Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o kriterijima za dodjelu grantova u iznosu 2.406.000 KM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2020. u iznosu 2.406.000 KM.

Najviše grant sredstava namijenjeno je za stambeno zbrinjavanje Roma (milion KM), za zapošljavanje Roma (600.000 KM), za zdravstvenu zaštitu Roma (302.000 KM), te za njihovo obrazovanje (48.000 KM).

Grant podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom vrijedan je 100.000 KM, a za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom grant iznosi 66.000 KM, dok je vrijednost granta za podršku udruženjima nacionalnih manjina 130.000 KM.

Za udruženja porodica nestalih osoba u BiH grant iznosi 40.000 KM, za organizacije za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u BiH 50.000 KM, dok je za aktivnosti prema iseljeništvu grant vrijedan 10.000 KM, a 60.000 KM namijenjeno je za nevladine organizacije (NVO), uključene u zaštitu trgovine ljudima.

Ta grant sredstva će biti dodjeljena putem javnog poziva, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će za svaki grant pojedinačno objaviti javni poziv na svojoj web stranici i obavijest o objavi javnog poziva u tri dnevna lista u BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će provesti kompletnu proceduru u vezi s dodjelom grant sredstava za 2020. prema odredbama ove odluke, a nakon toga sačiniti i Vijeću ministara BiH dostaviti na usvajanje odluku o dodjeli grant sredstava tog ministarstva.