Usvojen novi režim sankcija EU-a za borbu protiv kršenja ljudskih prava

Vijeće Evropske unije usvojio je danas odluku i uredbu o uspostavljanju globalnog režima sankcija za kršenja ljudskih prava.

Time po prvi puta, Unija osigurava okvir koji joj omogućava ciljane mjere protiv pojedinaca, subjekata i tijela, uključujući državne i nedržavne aktere, odgovorne, uključene ili povezane s ozbiljnim kršenjima i povredama ljudskih prava u svijetu, bez obzira gdje su se dogodili.

Takve restriktivne mjere omogućavaju zabranu putovanja za osobe i zamrzavanje sredstava za fizičke osobe i pravne subjekte.

Također, fizičkim osobama i pravnim subjektima s prostora Evropske unije zabranjuje se stavljanje sredstava na raspolaganje,direktno ili indirektno, svima koji se nalaze na listi za sankcije.

Okvir ciljanih restriktivnih mjera odnosi se na djela poput genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ozbiljnih kršenja ili povreda ljudskih prava (kao što su tortura, ropstvo, vansudska ubistva, samovoljna hapšenja ili zatvaranja).

Ostale povrede ili kršenja ljudskih prava također mogu bili predmetom režima sankcija ukoliko su te povrede ili kršenja široko rasprostranjena, sistematska ili na drugi način predstavljaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu ciljeva zajedničke vanjske i sigurnosne politike utvrđenih Ugovorom o Evropskoj uniji.

Na prijedlog države članice ili visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeće utvrđuje, vrši pregled i izmjene liste sankcija, saopćeno je iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Današnja odluka naglašava da promocija i zaštita ljudskih prava i dalje predstavljaju okosnicu i prioritet vanjskog djelovanja Evropske unije i odražava njenu odlučnost da se pozabavi ozbiljnim kršenjima i povredama ljudskih prava.

Vijeće je 9. decembra 2019. godine pozdravilo angažman visokog predstavnika na pokretanju pripremnih aktivnosti kod uspostavljanja režima Evropske unije općeg obuhvata za restriktivne mjere za ozbiljna kršenja i povrede ljudskih prava.

Također, Vijeće je 17. decembra 2019. godine odobrilo zaključke o Akcijskom planu EU-a za ljudska prava i demokratiju od 2020. do 2024. koji utvrđuje stepen ambicije i prioriteta Unije u ovim oblastima u odnosima sa svim trećim zemljama.

U Akcijskom planu EU-a, Unija se obavezala razviti novi horizontalni režim globalnih sankcija EU-a za borbu protiv ozbiljnih kršenja i povreda ljudskih prava u cijelom svijetu, javlja Fena.

Kako je navedeno, teške povrede i zloupotrebe ljudskih prava dešavaju se u mnogim dijelovima svijeta, često bez ikakvih posljedica po počinioce, a EU ne želi da stoji po strani dok se čine teške povrede i zloupotrebe ljudskih prava.

Osnivanje Globalnog režima sankcija EU za kršenja ljudskih prava (EUGHRSR) je značajna inicijativa koja podvlači odlučnost EU da pojača svoju ulogu u borbi protiv teških povreda i zloupotreba ljudskih prava širom svijeta.

Osnovni cilj novog Globalnog režima sankcija EU za kršenja ljudskih prava jeste da omogući EU da se na opipljiviji i direktniji način zauzme za ljudska prava, jednu od osnovnih vrijednosti i vanjske politike EU. Poštivanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava predstavlja temelj vanjskog djelovanja Evropske unije.

-Djela kao što su genocid, zločini protiv čovječnosti, tortura, ropstvo, seksualno ili spolno zasnovano nasilje, prisilni nestanak ili trgovina ljudima su neprihvatljiva. Stati ukraj ovim povredama i zloupotrebama ljudskih prava za EU je ključni prioritet – navedeno je u ciljevima usvojenog dokumenta.