U subotu raspisivanje javnog poziva za podršku mladima u TK

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo kulture, sporta i mladih će u subota, 24.10.2020.godine raspisati Javni poziv za podršku mladima, najavio je to danas na konferenciji za medije ministar kulture, sporta i mladih Srđan Mićanović.

Za realizaciju ukupno tri programa usmjerena na podršku mladima, a na koje se odnosi ovaj Javni poziv Kantonalna vlada je ove godine planirala ukupno 280.000,00 KM. Za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih planirano je 125.000,00 KM, a isti iznos je planiran i za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama. Za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu je predviđeno 30.000,00 KM.

„U odnosu na prethodne godine, ove godine smo uveli dvije novosti, odnosno dva nova oblika podrške. Prvi se odnosi na subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, a po prvi puta smo ove godine predvidjeli i sredstva za rad Vijeća mladih Tuzlanskog kantona“, rekao je danas ministar Mićanović.

Kada je u pitanju subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, kao program za kojim vlada poseban interes javnosti, kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosilaca prijava bit će: broj članova porodičnog domaćinstva,imovinski cenzus, stručna sprema, i uspješni rezultati u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture.

Kada je u pitanju ovogodišnji novitet, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, kriteriji za bodovanje su: broj djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove,broj članova porodičnog domaćinstva, imovinski cenzus, te samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik.

Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih iznosi 3.000,00 KM, za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama maksimalan iznos je 500,00 KM po djetetu, dok će se sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja dodjeljivati u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM. Uslov koji se odnosi na godine starosti znači da podnosilac zahtjeva ne smije biti mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života.

„Iako će javni poziv zvanično biti objavljen tek sutra u štampanom izdanju lista Dnevni avaz, tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima već je danas dostupan na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Evo i na taj način nastojimo i što prije omogućiti mladim osobama da počnu sa prikupljanjem dokumentacije, ali i utjecati na smanjivanje troškova koji nastaju tokom tog prikupljanja“, zaključio je Mićanović, te pozvao mlade osobe sa područja Tuzlanskog kantona da apliciraju na ove programe podrške.

Javni poziv ostat će otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.