Stavovi Vlade TK i poslodavaca nikad nisu bili bliži

Smanjivanjem parafiskalnih nameta i Inicijativom za izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti Vlada Tuzlanskog kantona će pomoći privrednicima u našem kantonu da lakše podnesu teret krize uzrokovane pandemijom, ali i da spremnije i konkurentnije nastupe na tržištu.

Na današnjem sastanku sa predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH, grupacije sa Tuzlanskog kantona, sa delegacijom Vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Denijal Tulumović razgovarano je o načinima na koje Vlada može utjecati na stvaranje kvalitetnijeg poslovnog ambijenta. Prije svega to se odnosi na smanjivanje parafiskalnih nameta kao što su naknade za općekorisne funkcije šuma, naknade za turističke zajednice i komunalne naknade, ali i izmjene federalnog Zakona o zdravstvenoj zaštiti čime bi se omogućilo da Zavod zdravstvenog osiguranja, u slučaju bolovanja zbog povrede na radu, preuzme plaćanje iznosa naknade radniku nakon 15 dana, umjesto trenutnog stanja kada Zavod brigu o naknadama preuzima nakon 42 dana bolovanja.

„Sve ove mjere imaju za cilj da rasterete poslovanje naših privrednika, da doprinesu stabilnosti njihovog poslovanja, da im pomognu da zadrže postojeća i otvore nova radna mjesta, te u konačnici doprinesu privrednom rastu i poboljšanju konkurentnosti naših privrednih subjekata na tržištu”, rekao je premijer Tulumović ističući da je Vlada svjesna problema i da je već poduzela određene korake prema višim nivoima vlasti, ali da se problemi koji su se nakupljali 15 i više godina, ne mogu riješiti za nekoliko mjeseci.

S tim u vezi dogovoreno je da se u narednim danima pripremi i održi tematska sjednica Vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj će se razgovarati i poduzeti i konkretniji koraci ka rješavanju danas prezentirane problematike.

„Stavovi Vlade i poslodavaca nikad nisu bili bliži, što nam daje nadu da će u već dogledno vrijeme doći i do konkretnijih poteza i znatnog poboljšanja poslovnog ambijenta na našem kantonu”, složili su se danas predstavnici poslodavaca.

Osim premijera Tulumovića i domaćina današnjeg sastanka ministra privrede Asmira Hasića, današnjem sastanku su u ime Vlade prisustvovali ministar finansija Suad Mustajbašić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac i ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Elvir Rožnjaković. Delegaciju Udruženja poslodavaca činili su predsjednik Upravnog odbora Udruženja Ramiz Karić, Senad Džambić, Šefik Močić, Zijad Selimović, Ćazim Omić, Samir Hadžić, Kasim Selimović.