Projekat izrade i podjela Infografika o devet heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata i heroinama odbrambeno – oslobodilačkog rata, dobitnicama najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljil…

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona je krajem 2023. godine u saradnji sa Fondom memorijala kantona Sarajevo, pokrenulo aktivnost na realizacije Projekta izrade i podjela Infografika o devet heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata i heroinama odbrambeno – oslobodilačkog rata, dobitnicama najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“. Obzirom da će infografike biti istaknute na vidnim mjestima u osnovnim i srednjim školama, na području Tuzlanskog kantona,  Ministarstvo obrazovanja i nauke je dalo svoju saglasnost za navedeni Projekat.

Ovim Projektom će se na jedan sistemski način, širiti ideja i razvijati svijest kod učenika o patriotizmu, domoljublju i ponosu pri sjećanju na heroje i heroine koji su dali najvažnije – svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine, kako bi danas svi mogli da slobodno živimo, govorimo i djelujemo.

Takođe, Infografike će biti postavljene i  u određenom broju institucija zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona.

Ideja Projekta je da zaživi na prostoru cijele Bosne i Hercegovine a Ministarstvo za boračka pitanja će u 2024. godini nastaviti aktivnosti na realizaciji istog.