Premijer TK Tulumović: Vlada jasno pokazuje svoju socijalnu osjetljivost

„Vlada Tuzlanskog kantona jasno pokazuje svoju socijalnu osjetljivost i činit će to i ubuduće. Uz standardne oblike socijalne pomoći, ćemo, kao i do sada, pružati podršku i svim onim aktivnostima koji doprinose unapređenje mentalnog i socijalnog zdravlja. U tom smislu naš cilj je postepeno ali konstantno unaprjeđenje oblasti socijalne zaštite“, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović na  sastanku u srijedu sa direktoricom udruženja građana Amica Educa Selmom Aličić i saradnicom u Udruženju i zastupnicom u Parlamentu Federacije BiH Melihom Bijedić.

Amica Educa je osnovana 1996. godine, sa inicijalnim ciljem da pomogne ženama i djeci traumatiziranim u ratu. S godinama rada u oblasti socijalne zaštite Amica Educa je danas mnogo više od toga, rečeno je danas.

„Amica Educa je danas više institucija koja se bavi pružanjem kontinuirane podrške u području socijalne zaštite. U saradnji sa drugim javnim institucijama kroz naše zajedničke, ali i aktivnosti koje se naslanjaju jedne na druge značajno doprinosimo pružanju kvalitetnije socijalne zaštite, kako u pogledu prevencije, tako i u pogledu tretmana“, kazala je direktorica Aličić, te istaknula da bi u tom smislu, a sa ciljem zadržavanja kontinuiteta u pružanju socijalnih usluga, bilo dobro razmisliti o nekom obliku sistemske podrške ovim aktivnostima.

Podršku aktivnostima Amica Educa-e pruža i profesorica na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Meliha Bijedić, te je danas istaknula da je Amica Educa do sada uspješno realizirala i realizira veliki broj pozitivnih projekata, te je izgradila i pomaže u funkcioniranju jednog sistema socijalne zaštite koji zaslužuje da bude podržan i očuvan.

„Činjenica da je djelovanje Amica-e prošireno sa područja grada Tuzle, na Živinice, Srebrenik i uopće širom Tuzlanskog kantona pokazuje potrebu za ovom vrstom usluga, ali i potvrđuje kvalitetu projekata i aktivnosti koje se realiziraju“, kazala je Bijedić.

Premijer Tulumović je izrazio zadovoljstvo činjenicom da jedna ovakva organizacija djeluje na našem kantonu, što je nesumnjivo doprinos kvalitetnijem sistemu socijalne zaštite, te će Vlada u narednom periodu sagledati mogućnosti da, u okviru svojih mogućnosti, pomogne njen budući rad.