Predloženo više amandmana na Prijedlog budžeta FBiH za 2022.

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u dosadašnjem toku rasprave o Prijedlogu budžeta FBiH za 2022. godinu, iz klupa opozicije je predloženo više amandmana.

Pritom je iz opozicije osporeno Vladi FBiH kao predlagaču da na osnovu održivih pozitivnih ekonomskih parametara temelji tvrdnje o historijskom budžetu za 2022., rekordnom po ukupnom predloženom iznosu otkad postoji Federacija BiH.

Irfan Čengić iz Socijaldemokratske artije BiH predložio je amandman prema kojem bi invalidnine u Federaciji BiH bile povećane za 58 posto od 1. jula ove godine, za šta bi planirani budžetski transfer kantonima od 200 miliona KM, po Čengićevom prijedlogu, trebalo umanjiti za 41 milion KM.

Damir Mašić je uime Socijaldemokratske partije BiH predložio da zasebnim amandmanom na prijedlog budžeta, 300.000 KM bude transferirano naučnim i kulturnim inistitucijama, a da taj iznos bude namiren oduzimanjem od 1,1 milion KM planiranih za Vladine aktivnosti na implementaciji reformskih procesa. 

Sanela Klarić je uime zastupnika Naše stranke zatražila amandmanom minimalno 200 miliona KM budžetskih izdvajanja za poljoprivredu, odnosno za domaće proizvođače hrane.

Ovo su samo neki od mnogo više podnesenih amandmana, koji su predočeni i usmeno iz opozicionih klupa na današnjoj sjednici. 

Prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu prva je tačka dnevnog reda.

Budžet je predložen iz Vlade FBiH u iznosu od 5,6 milijardi KM, što je za 116 miliona KM ili dva posto više od prošlogodišnjeg budžeta.

Njegov rast, obrazloženo je, rezultat je činjenice da se po svim projekcijama Vlade za ovu godinu, planiraju veći prihodi u ukupnom iznosu 4,471 milijardi maraka, od čega 2,218 milijardi su prihodi od doprinosa, 1,692 milijarde od poreza, a ostalo se odnosi na druge neporezne prihode.

Za ovogodišnji budžet, između ostalih, vežu se prijedlozi zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH i o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH, koje će također razmatrati Predstavnički dom. 

Prvi akt je Vlada Federacije BiH utvrdila s njena dva amandmana, a podrazumijeva izdvajanje 225 miliona KM iz federalnog budžeta u naredne tri godine univerzitetsko-kliničkim centrima u FBiH te kantonalnim i općim bolnicama. Ciljevi su postizanje likvidnosti i solventnosti, jačanje kvalitete i učinkovitosti u pružanju zdravstvenih usluga te modernizacija univerzitetsko-kliničkih centara, kantonalnih i općih bolnica.

Za primjenu zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH, u ovogodišnjem budžetu planirano je 50 miliona KM. Djeca iz porodica slabijeg imovinskog stanja i socijalno ugroženih porodica dobila bi, ukoliko bude usvojen, pravo na dječiji dodatak u mjesečnom iznosu od 103,17 KM do navršene 18 godine.

Također, prvi put porodiljske naknade za nezaposlene majke u čitavoj Federaciji ne bi mogle biti manje od 298 KM mjesečno u prvoj godini nakon poroda.

Zastupnička rasprava o budžetu je u toku.

(Fena)