Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici, u drugom krugu glasanja donijelo šest odluka kojima se utvrđuju kriteriji za dodjelu grant sredstava Ministarstva civilnih poslova u 2020. godini za projekte u oblastima kulture, sporta, inovatorstva, podrške pripremi projekata za sredstva iz fonda H2020 te za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u vezi s prevencijom HIV-a i tuberkuloze u BiH.

Odluke su usvojene uz određene korekcije kojima se bliže uređuju izbor i rad komisija za razmatranje projekata u skladu s kriterijima definisanim ovim odlukama, a nakon javno provedenih konkursa za prijavu projekata u svakoj od oblasti, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Na ovaj način će Vijeće ministara BiH sa 390.000 KM podržati sufinansiranje projekata iz oblasti međunarodne suradnje, tačnije u resorima kulture i međunarodne promocije kulturnog stvaralaštva, u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u BiH i međunarodnim obavezama.

Sredstva u rasponu od 5.000 KM do 30.000 KM dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o kriterijima za dodjelu iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna saradnja” za 2020. godinu.

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, Vijeće ministara donijelo je i Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu, u ukupnom iznosu 3.097.000 KM. Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 KM, a maksimalni do 300.000 KM. Riječ je o podršci projektima koji doprinose razvoju kulture u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donijelo je Odluku o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu u iznosu 1.342.0000 KM. Od toga je 600.000 KM namijenjeno za Olimpijski odbor BiH, Paraolimpijski odbor BiH, Specijalnu olimpijadu u BiH, sportske saveze registrirane na nivou BiH i entiteta i sportske saveze osoba s invaliditetom registrirane na ovim nivoima.

Za sportske klubove koji organiziraju međunarodne sportske manifestacije ili učestvuju na njima predviđeno je 400.000 KM, a za infrastrukturne radove na sportskim objektima koji će direktno doprinijeti održavanju sportske aktivnosti 342.000 KM. Najmanji iznos koji se može dodijeliti je 5.000 KM, a najveći 50.000 KM. Ciljevi dodjele sredstava su ostvarivanje javnog interesa, povećanje broja sportista na međunarodnim takmičenjima i povećan broj ostvarenih normi za olimpijske i paraolimpijske igre, svjetska i evropska prvenstva te povećanje broja međunarodnih takmičenja koja se organiziraju u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je donesena i Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta vrijednog 50 hiljada KM iz budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH za “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu.

Riječ je o 117.000 KM iz budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH, a pravo na podnošenje projekata po javnom konkursu imaju registrirani savezi i udruženja inovatora, sekcije i organizacije tehničke kulture, registrirane naučno-istraživačke organizacije, inovacioni centri te inovatori – fizička lica koja su bh. državljani s prijavljenim prebivalištem u BiH. Cilj je sufinansirati projekte koji daju doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u BiH te doprinijeti provođenju strateških dokumenata u oblastima nauke i inovacija u BiH.

Vijeće ministara BiH je donijelo i Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu, ukupno vrijednu 444.000 KM. Pravo na podnošenje projekata na osnovu ovog granta imaju registrirane naučno-istraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučno-istraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZONT 2020, Kost i EUREKA.

(FENA)