Ministrica Turković u Beču o Trgovskoj gori

Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković danas je u Beču održala govor na 64. Generalnoj skupštini Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

U svom govoru posebno se osvrnula o pitanju Trgovske gore kao potencijalne lokacije za odlaganje nuklearnog otpada u blizini granice BiH sa Hrvatskom.

-Zbog predloženog odlagališta nuklearnog otpada u Trgovskoj gori, u susjednoj državi Hrvatskoj, ugroženi su životi svih onih koji žive u blizini rijeke Une. Predložena lokacija u Trgovskoj gori je udaljena manje od jednog kilometra od granice sa BiH. Ova potencijalna lokacija za nuklearni otpad prijeti curenjem u podzemne vode, koje se ulijevaju u rijeku Unu, na koju se stanovništvo sjeverne BiH egzistencijalno oslanja. Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH smatra da predloženo mjesto predstavlja visok rizik za potencijalne zemljotrese, klizišta i poplave. Seizmička područja poput ovog ne udovoljavaju međunarodnim standardima za izgradnju takvog postrojenja za nuklearni otpad – kazal je Turković.

Zatražila je od nadležnih vlasti Hrvatske da razmotre svoju odluku, te potraže drugo rješenje.

Turković će tokom ove posjete održati nekoliko bilateralnih sastanaka na najvišem nivou sa troje ministara iz Vlade Republike Austrije, te upriličiti sastanak sa počasnim konzulima Bosne i Hercegovine u ovoj prijateljskoj zemlji.