Ministrica Turković i Sultan Al-Khater razmijenili instrumente ratifikacije

Ministrica Turković razmijenila je 2. oktobra 2020. godine s katarskim ambasadorom Al-Khaterom instrumente ratifikacije za Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika.

Činom razmjene instrumenata ratifikacije predmetni Memorandum je stupio na snagu.

Memorandum predviđa saradnju u svim značajnim oblastima zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika na osnovu ravnopravnosti i zajedničkog interesa.

Predviđena je saradnja između institucija i pojedinaca u obje zemlje u oblasti medicinske nauke i javnog zdravstva, ali i zajedničke aktivnosti u saradnji sa međunarodnim zdravstvenim institucijama, uključujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju.Memorandum podrazumijeva i zajednička istraživanja u području zdravstva, integracije informacijskih sistema zdravstva, razmjene naučnika i stručnjaka, te omogućavanje usavršavanja i organizovanje predavanja i konferencija.

Vijeće ministara i Vlada Katara su se usaglasile i da će radnicima i stručnjacima u području zdravstva omogućiti sticanje visokoobrazovne diplome putem usavršavanja i primanja na medicinske fakultete.

Ovaj Memorandum je potpisan u Dohi 2018. godine, a Bosna i Hercegovina i Država Katar će osnovati Zajednički odbor, kako bi se osigurao adekvatan nadzor i koordinacija propisanih aktivnosti.

(Foto:AKTA)