Kulanić: Ja sam novi načelnik Kalesije, dokazat ću da je Džafić manipulacijama došao do glasova

Prema utvrđenim rezultatima koje je Centralna izborna komisija BiH objavila u subotu 5. decembra, za načelnika Kalesije sa samo jedan glas razlike izabran je kandidat SDA Zijad Kulanić.

Nakon objave utvrđenih rezultata, u javnosti se oglasio njegov protukandidat iz NBL-a, stranke na čelu sa Ibrahimom Hadžibajrićem, Sead Džafić, koji tvrdi da je Kulanić obmanuo CIK, te da će zbog toga podnijeti krivičnu prijavu protiv njega. Džafić nadalje tvrdi da je Kulanić zloupotrijebio položaj “jer nije podnio raskid radnog odnosa na poziciji pomoćnika načelnika Kalesije za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove”.

Kulanić je svoju stranu priče iznio u reagiranju koje je mailom dostavio redakciji portala „Faktor“:

– S obzirom na to da smo svjedoci da se ovih dana u medijima pojavljuju različiti tekstovi vezano za moju kandidaturu i zakonsku mogućnost da li sam ikako mogao biti kandidat za načelnika Općine Kalesija, kroz koje se provlače prijetnje određenih kvaziautorita, kvazilidera i kvazipravnika kako iz Kalesije, tako i iz Sarajeva, kojim mi se prijeti podnošenjem krivičnih prijava za navodno davanje lažnih izjava, činjenje krivičnih djela i za nepoštivanje zakona naše voljene države BiH, osjećam se ponukan da se očitujem zarad cjelokupne javnosti i da dam kraću elaboraciju svega navedenog – piše Kulanić.

Nadalje ističe “da se u BiH mandati ne kupuju od građana, niti se dobijaju vršenjem pritiska putem medija, već da se osvajaju na izborima u skladu sa Izbornim zakonom BiH i drugim propisima”.

– Zvanične institucije države BiH daju pravna mišljenja, pravna tumačenja i donose konačne odluke, a ne da to, kao što je u mom slučaju, rade pojedinci koji po svaku cijenu žele ostati u vlasti i očuvati poluge političke moći. Mi smo u postupku dokazivanja da je kandidat za načelnika općine Kalesija ispred NBL-a, zahvaljujući manipulacijama u izbornom procesu ostvario trenutni izborni rezultat i da smo kao pobjednici izbora u fazi upućivanja zahtjeva za ponovo prebrojavanje glasačkih listića kako bi u konačnom raskrinkali pravi lik i djelo čovjeka koji poziva na istinu, pravdu i zakonitost.

Istaknut ću samo da je cjelokupan postupak izbora regulisan Izbornim zakonom BiH i podzakonskim propisima koji detaljnije uređuju navedenu oblast, a sam status državnog službenika u izbornom postupku dodatno je regulisan i Zakonom o državnoj službi, u mom slučaju, Zakonom o državnoj službi Tuzlanskog kantona – pojašnjava Kulanić.

U vezi sa primjenom člana 1.8. Izbornog zakona BiH, “koji se problematizuje, i na temelju kojeg se u medijima upućuju prijetnje i javljaju određene kvalifikacije moje ličnosti kao počinioca krivičnog djela i osobe koja daje lažne izjave, bez ikakvog subjektivnog tumačenja” citirao je pojedine dijelove ovog člana.

– Njime je propisano da se između ostalog “sudije redovnih i ustavnih sudova, tužioci i njihovi zamjenici, pravobranioci i njihovi zamjenici,…, notari, policijski službenici, državni službenici, generalni revizori,…,” mogu “kandidovati za javnu izbornu dužnost samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu sa zakonima koji regulišu njihov status”. U skladu sa navedenim,s obzirom da nisam niti sudija redovnog, niti Ustavnog suda, niti tužilac ili zamjenik istog, niti da sam notar ili generalni revizor, ja nisam mogao podnijeti ostavku na te položaje, već da sam kao lice koje ima status državnog službenika u općini Kalesija, svoju kandidaturu i cjelokupni izbor, kao puni legalista proveo u skladu sa važećim zakonskim propisima na koji upućuje član 1.8 Izbornog zakona BiH, odnosno sa odredbama Zakona o državnoj službi TK, kojim je regulisan moj status.

U njemu je vezano za izborni postupak u članu 30. stav 2. propisano, citiram: “Prava i obaveze državnog službenika,…, miruju od trenutka kada je imenovan, odnosno izabran, na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u BiH”, a u stavu 3. istog člana propisano je da se, citiram: “državni službenik iz stava (2) ovog člana,…, može vratiti na isto ili slično radno mjesto, najkasnije u roku od 30 dana od završetka mandata i prestanka funkcije,…” – pojašnjava dalje Kulanić, te dodaje:

– Radi još detaljnije elaboracije navedenih odredbi ovom prilikom bih dao domaći zadatak svim onim kvaziautoritetima, kvaziliderima i kvazipravnicima koji u medijskim istupima glume legaliste, patriote, SIPA-u, OSA-u, CIKBiH, sudije i tužioce, počevši od gospodina Hadžibajrića, pa do gospodina Džafića, da u svojim budućim obraćanjima cijelokupnoj bh. javnosti odgovore na pitanje: “Kako je moguće da se neko ko je obavezan da prethodno podnese ostavku na položaj, može vratiti na isto ili slično radno mjesto, najkasnije u roku od 30 dana od završetka mandata i prestanka funkcije?”.

Kulanić navodi dalje da je “kao čovjek, po prvi put nakon agresije doživio ogromnu nelagodnost, koja je u njemu izazvala veliko razočarenje i želju za otporom, a ona se odnosi na objavu njegovih ličnih podataka bez njegove saglasnosti”.

– U člancima koji su objavljivani, gospoda koja ima pristup mom personalnom dosijeu je zolupotrijebila tu mogućnost i javnosti dala na uvid sve moje podatke vezano za moj radno-pravni status, platni razred, i dr. lične podatke, što predstavlja gruba kršenja Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama. Upravo ova činjenica najbolje govori o tome da oni više i ne misle da će ponovim prebrojavanjem glasačkih listića, za koji ćemo uputiti zahtjev, osvojiti toliko željeni mandat, a najviše govori o tome ko je sklon zloupotrebama, korištenju svih rapoloživih sredstava za ostvarivanje ličnih ciljeva i neprezanju od bilo čega samo da bi ostvario svoj lični cilj. Gospodo, ja nemam straha od Vas, a upravo zbog toga, jedina prava krivična prijava koja će u svemu ovome biti podnesena je ona kojom ćete vi biti prijavljeni nadležnim organima i institucijama zbog kršenja zakona naše voljene Bosne i Hercegovine – poručuje Kulanić.

Na kraju, on ističe da je “do krajnjeg opredjeljenja da se zakoni i država BiH moraju poštovati, da je u tome i sam bio predan tokom cijelog svog radnog vijeka, ali i u periodu odbrane naše domovine od agresora i da ga u tom smislu duboko vrijeđaju ove konstrukcije i inkriminacija njegove ličnosti”.

– Svoju predanost boljem i uspješnijem ja ću ako Bog da pokazati i dokazati još jednom u mandatu 2020-2024. godina, gdje ću se potruditi da kao načelnik Općine dam doprinos izgradnji Kalesije, njene ekonomije i što je najbitnije časnih i čestitih međuljudskih odnosa. Pozivam Vas još jednom na strpljenje i da strpljivo i dostojanstveno dočekamo konačnu odluku CIK BiH o mojoj pobjedi i dodjeli mandata, te da ne dajete pažnju licima koja su ispolitizirali naš cjelokupan život i našu sadašnjost – zaključuje Kulanić.

Podsjećamo, Kulanić je imao 5.579 glasova, a Sead Džafić 5.578 glasova, samo jedan glas manje.

Izvor: Faktor