Grad Tuzla objavio treći javni poziv za dodjelu finansijske pomoći samostalnim djelatnostima u cilju ublažavanja posljedica pandemije

Grad Tuzla obavještava sve zainteresovane vlasnike registrovanih samostalnih djelatnosti da  15.9.2020. godine objavio Javni poziv za dodjelu sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica registrovanih na području grada Tuzle, u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju subjekti koji su Pravilnikom o načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica sa područja grada Tuzle u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa, utvrđeni kao korisnici sredstava, pod kojim se smatraju: fizička lica koja obavljaju samostalne djelatnosti (trgovinske, obrtničke, uslužne, ugostiteljske djelatnosti), registrovane na području grada Tuzle, kod nadležnog organa za registraciju djelatnosti u Gradskoj upravi Tuzla i koji registrovanu djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje.

Za dodjelu sredstava putem ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstava u iznosu od 100.000,00 KM, koja su planirana u Budžetu Grada Tuzla za 2020. godinu, na poziciji Grant samostalnim poduzetnicima i obrtnicima za ublažavanje socio-ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom.  Finansijska pomoć koja se dodjeljuje putem ovog javnog poziva iznosi 500,00 KM po jednom korisniku sredstava.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave, a zaključno sa 30.9.2020. godine.

Detaljnije informacije o predmetu Javnog poziva, iznosu finansijske pomoći, uslovima za ostvarivanje prava na pomoć, načinu prijave i dokumentaciji koja se predaje, nalaze se u tekstu Javnog poziva, koji se zajedno sa prijavnim obrascem i obrascem izjave može preuzeti na web stranici Grada Tuzle, na linku http://grad.tuzla.ba/javni-pozivi-i-konkursi/

(Izvor:TIP.ba)