Džaferović potvrdio podršku Ukrajini: Uprkos pritiscima nisu promijenjeni zvanični stavovi BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović učestvovao je danas putem video linka na samitu Krimske platform, čiji je domaćin bio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. 

Džaferovićev govor prenosimo u cjelosti:

– Poštovani predsjedniče Zelenski, dame i gospodo,

Hvala vam na pozivu koji ste mi uputili i prilici da se obratim na ovom događaju.

Vanjska politika Bosne i Hercegovine prema međunarodnim partnerima, što uključuje i prijateljsku Ukrajinu, zasniva se na otvorenosti i ravnopravnosti, uzajamnom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, principu miroljubive saradnje, poštovanju međunarodnog prava i uvažavanju obostranih interesa, što je izričito navedeno u strategiji Vanjske politike Bosne i Hercegovine, koja je u potpunosti u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 6. marta 2014. godine usvojilo posebnu izjavu o situaciji u Ukrajini. Tom izjavom Predsjedništvo je izrazilo оčеkivаnjе dа ćе dо rјеšеnjа nоvоnаstаlе krizе dоći mirnim i dеmоkrаtskim srеdstvimа, diјаlоgоm i pоlitičkim prеgоvоrimа izmеđu svih rеlеvаntnih strаnа, uz kоnstruktivnu pоdršku ciјеlе mеđunаrоdnе zајеdnicе, nа оpštеprihvаćеnim principimа mеđunаrоdnоg prаvа.

Tom prilikom, Prеdsјеdništvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе također je izrazilo punu pоdršku nаpоrimа s cilјem prеvаzilаžеnjа trеnutnе situаciје i оdržаnjа mirа i pоtrеbnе sigurnosti, te pozvalo sve strаnе u spоru dа sе uzdržе оd upоrabе silе i žurno оtpоčnu pоlitički diјаlоg zа rјеšеnjе nоvоnаstаlе situаciје, u intеresu mirа, rеgiоnаlnе i glоbаlnе stаbilnоsti.

Godinu dana nakon održavanja nelegalnog i nelegitimnog referenduma, i posljedične nezakonite aneksije Krima i Sevastopolja od strane Ruske Federacije, 16. 3. 2015. godine Bosna i Hercegovina se pridružila deklaraciji visokog predstavnika uime EU o Krimu, kojom je potvrđena čvrsta opredijeljenost za suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.

Istom deklaracijom nastavljeno je sa osudom tog čina kršenja međunarodnog prava, te je istaknuto da je ilegalna aneksija Krima i Sevastopolja direktan izazov međunarodnoj sigurnosti, sa ozbiljnim implikacijama na međunarodni pravni poredak koji štiti jedinstvo i suverenitet svih država.

Također, istaknuta je posvećenost potpunoj provedbi politike nepriznavanja, uključujući i restriktivne mjere. Ponovo je potvrđena duboka zabrinutost zbog kontinuiranog vojnog jačanja i pogoršanja stanja ljudskih prava na poluostrvu Krim, uključujući uskraćivanje slobode govora i progon pripadnika manjina.

Ponovljen je poziv da se međunarodnim akterima u oblasti ljudskih prava omogući potpun, slobodan i neograničen pristup cijeloj teritoriji Ukrajine, uključujući Krim i Sevastopolj.

Ponavljam, Bosna i Hercegovina se pridružila ovoj deklaraciji visokog predstavnika uime Evropske unije o Krimu.
Nakon invazije Ruske Federacije na Ukrajinu 24. 2. 2022. godine, Bosna i Hercegovina se, slijedom prethodno navedenog, pridružila brojnim međunarodnim dokumentima, kao što su: rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija „Agresija na Ukrajinu”; odluka Vijeća Evrope o suspenziji predstavništva Ruske Federacije iz Vijeća Evrope; deklaracija visokog predstavnika uime Evropske unije o invaziji oružanih snaga Ruske Federacije na Ukrajinu i nizu pratećih deklaracija, kao i nizu odluka drugih međunarodnih institucija i organizacija;

Prethodno izneseni su stavovi BiH doneseni slijedom odluka institucija, te međunarodnih obaveza, uključujući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa Evropskom unijom i druge akte.

Na kraju, uprkos vanjskim i unutrašnjim pritiscima, kao predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, mogu reći da nisu promijenjeni navedeni zvanični stavovi države Bosne i Hercegovine o podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine i o osudi postupaka kojima se povređuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine – kazao je Džaferović

(Izvor: faktor.ba)