Danas sjednice oba doma Federalnog parlamenta

Oba doma Federalnog parlamenta zasjedat će danas, prvo Predstavnički dom, s početkom u 10.00 sati, a potom i Dom naroda čija sjednica treba da započne u 13.00 sati po službenoj najavi.

U predloženom dnevnom redu Predstavničkog doma je više zakona i izvještaja o finansijskom poslovanju federalnih institucija, zavoda ili fondova, kao i drugih odluka.

Po skraćenom postupku su najavljeni prijedlozi izmjena odnosno dopuna Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o sudovima FBiH.

Kad je riječ o Domu naroda, danas će biti nastavljena sedma sjednica koja je započela početkom oktobra pa prekinuta nakon što su delegati odobrili većnom glasova više zakonskih akata. To su: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu, Prijedlog zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o zaštiti na radu i Prijedlog zakona o hemikalijama.

U preostalom dnevnom redu ove sjednice su, među drugim tačkama, više odluka o prihvatanju zaduženja na osnovu nekoliko sporazuma o zajmu Bosne i Hercegovine kod međunarodnih finansijskih institucija, vezanih za realizaciju različitih projekata u Federaciji BiH.

(Nap)