Bevanda o Pismu namjere za MMF: Neću potpisati ništa bez tačno utvrđenih detalja o raspodjeli

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH kazao je danas na sjednici Predstavničkog doma PS BiH da nije postignuta saglasnost o tekstu Pisma namjere MMF-u, ali da se on nada da će to biti uskoro, jer entitetima treba novac.

Fiskalno vijeće BiH  je zaključilo da do kraja sedmice budu održane dodatne konsultacije između entiteta, Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća i MMF-a o ključnim pitanjima u vezi sa Pismom  namjere. Bevanda je kazao da će u petak biti nova sjednica.

„U Pismu namjere u prethodnim mjerama ja sam se fokusirao na ono što su obaveze države i nemam problema podržati to. U Pismu namjere stoji da država treba donijeti Budžet i ja mislim da ga treba donijeti.

Stoji i da ćemo usvojiti Zakon o električnoj energiji, to stoji već pet godina u Ministarstvu vanjske trgovine. Ja moram naglasiti da s državnog nivoa niko ne koristi ni marku od MMF-a već to koriste entiteti. Ja očekujem dogovor jer entiteti trebaju novac, a očekujem ga kad domaće vlasti sklope dogovor i ništa im ne bude sporno.

Neću potpisati ništa bez tačno utvrđenih detalja, a koji se odnose i na raspodjelu jer ne želim biti dio cirkusa od prošlog puta kada smo se brukali pred svjetskom javnošću“, kazao je Bevanda.

(NEZAVISNI/ Nap)