Ambasadori zemalja Evropske unije posjetili VSTV BiH

Ambasadori nekoliko zemalja Evropske unije, predvođeni šefom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Specijalnim predstavnikom EU-a u BiH Johannom Sattlerom posjetili su danas Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i razgovarali sa novim sazivom Predsjedništva tog regulatornog tijela sa sudijom Halilom Lagumdžijom na čelu.

Pored ambasadora Sattlera, sastanku su prisustvovali – ambasadorica Švedske Johanna Strömquist, ambasador Nizozemske Reinout Vos,  ambasador Italije Nicola Minasi, ambasadorica Austrije Ulrike Hartmann, ambasadorica Slovenije Zorica Bukinac i zamjenica ambasadorice Njemačke Sabina Petre Kochendorfer.

Uz riječi dobrodošlice i zahvalnosti na dosadašnjoj ali i budućoj saradnji, članovi Predsjedništva VSTV-BiH su upoznali goste sa vizijom rada VSTV-a BiH u narednom periodu koji će biti bazirani na Reformskom programu, kao skupu strateških i reformskih mjera  na čijem usvajanju i implementaciji se intenzivno radi te izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH.

S tim u vezi potcrtana je važnost i neophodnost podrške međunarodne zajednice u BiH za brzo usvajanje izmjena i dopuna spomenutog zakona, bez kojeg određeni pomaci u pravosuđu ne mogu biti ostvareni, saopćeno je iz VSTV-a BiH.

Naglašeno je da je VSTV BiH svjestan nalaza i preporuka iz izvještaja nezavisnih eksperata o pitanjima vladavine prava na čijoj realizaciji će biti fokus u narednom periodu, posebno po pitanju integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, jačanja odgovornosti, kvaliteta, efikasnosti, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala i jačanja saradnje sa vanjskim akterima.

Predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija se zahvalio na dosadašnjoj saradnji i podršci Evropske unije i njenih pojedinačnih zemalja-članica u brojnim projektima unapređenja pravosuđa, naglasivši važnost unapređenja integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, jačanja ukupne odgovornosti VSTV-a BiH i pravosuđa te proaktivnog rada VSTV-a BiH u kontekstu bitnih pitanja za funkcionisanje sistema.

Potpredsjednica VSTV-a Biljana Simeunović je govorila o aktivnostima vezanim za reviziju, izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH, dok je potpredsjednica Sanela Gorušanović-Butigana govorila o Reformskom programu VSTV-a BiH, čije usvajanje je planirano za narednu sjednicu.

Stalni član Predsjedništva VSTV-a BiH Selim Karamehić je govorio o povjerenju javnosti u sistem, dok se direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić koncentrisao na konkretne oblike saradnje i projekte.

Ambasador Sattler je čestitao novoizabranom rukovodstvu i podcrtao značaj uspostave vladavine prava za međunarodnu zajednicu, kao ključnom preduslovu za pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Osvrnuo se i na dalju podršku pravosuđu Bosne i Hercegovine kroz IPA projekte, koji će biti usmjereni na unapređenje rada i jačanje odgovornosti.

Također je istakao da se VSTV BiH treba fokusirati na konkretne rezultate i unapređenje odgovornosti.  

Ambasador Minasi je istakao da poštuje rad VSTV-a BiH, naglasiviši da članovi Predsjedništva svojim primjerom trebaju da pokažu da su moguće pozitivne promjene u sistemu.

Dugogodišnju saradnju između pravosuđa Švedske i BiH kroz partnerske projekte navela je ambasadorica Strömquist, sa posebnim osvrtom na efikasnost i odgovornost, dok je ambasador Vos istakao pozitivne primjere saradnje između nosilaca pravosudnih funkcija u Nizozemskoj i BiH, naglasivši da nezavisnost predstavlja važan instrument koji zajedno sa odgovornošću nosilaca pravosudnih funkcija doprinosi povjerenju javnosti u pravosudni sistem.

Ambasadorica Hartmann je akcentirala važnost vladavine prava za ukupni prosperitet građana i mogućnost uživanja u pravima koja im pripadaju, dok je ambasadorica Bukinac izrazila nadu da će sa imenovanjem novih članova Predsjedništva početi novo poglavlje u radu institucije te je istakla da sistem počiva na ljudima koju su dio njega.

Zamjenica ambasadorice Kochendorfer je istakla da u skladu sa principom vladavine zakona niko nije iznad zakona te je izrazila zadovoljstvo što će izvještaji međunarodnih eksperata biti dio Reformskog programa VSTV-a BiH.

Pored navedenog, ambasadori zemalja EU su se osvrnuli na dosadašnje projekte i ostvarenu saradnju sa pravosuđem BiH i naglasili da je progres neophodan kako bi se vratilo povjerenje građana u rad pravosuđa BiH te da se od VSTV-a BiH očekuje da bude lider i pozitivan primjer promjena neophodnih za bosanskohercegovačko društvo, navodi se u saopćenju.

Sastanku je prisustvovao i zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Hajro Pošković.

(Fena)